وجوه تمایز و مشخصات فردی و غرایز اسب ها

اسب ها مانند سایر حیوانات دارای خصوصیات و ویژگی های مخصوص و غرایز خاصی هستند.خصوصیاتی که کاملا به خود آنها اختصاص دارد.رفتارهای مخصوص اسب ها را در شاخه های متعددی می توان بحث کرد.از پرسه زنی تا رفتارهای تعیین قلمرو.شما چه میزان با این رفتارهای مخصوص و متمایز اسب ها آشنایید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

در ابتدای این پست از شما دعوت می کنیم اگر علاقه دارید در مورد اسب ها بیشتر بدانید از این پوستر آموزشی دیدن کنید.این پوستر مقدمه ای برای شناخت اسب هاست.همچنین شما می توانید با اصول واکسیناسیون در اسب ها در اینجا آشنا شوید. اسب داراي وجوه تمايز و مشخصاتي است كه بخشي از طبيعت او هستند.رفتار و روش متمايز زندگی اش او را از ساير موجودات متمايز مي كند.در این پست این رفتارهای متمایز و مخصوص اسب را بررسی خواهیم کرد.
اجتماعی بودن
اسب ها به زندگي در كنار يكديگر و گاهي در كنار ديگر حيوانات نيازمندند.از زماني كه اسبها به وسيله شكارچيان شكار مي شدند. زندگي گله وار امنيت آنها را ضمانت مي كرده است چرا كه تعدد، شانس بقاء را بيشتر كرده ، امنيت بخش بوده و فرار را تسريع مي كرده است.ممكن است در اغلب اوقات اسب ها را در حال نزاع و درگيري با يكديگر ببينيم . كه اين ناشي از خصيصه اجتماعي بودنش است و تنهائي او را خمود و كج خلق مي كند . اگر اسبي در محوطه اي محصور به تنهائي رها شود ، به وضوح ديده مي شود كه سراسيمه و شيهه كشان به اين طرف و آن طرف دويده و حتي از نرده ها مي پرد تا خود را به ديگران و در كنارشان برساند . بعضي از اسب ها از بودن در كنار حيواناتي مثل گاو و گوسفند هم راضي به نظر مي رسند ولي به ندرت تنهائي را دوست دارند.
اين خصيصه اجتماعي بودن ، گاهي موجب دردسر سواركاران سوار بر اسب هاي جوان و يا به خوبي تربيت نشده مي شود. ممكن است اسب ميل به سواری دادن نداشته و يا سوارآنچنان قاطع نباشد كه او را وادار به ترك گروه و يا خروج از محوطه اصطبل نمايد . از طرف ديگر ممكن است از اين خصيصه در جهت خواسته سوار بهره برداري كرد ، يعني جواني نه آنچنان مشتاق را سوار بر اسبي پير و آموخته به حركت در مسيري از مسابقه پرش واداشت .
پرسه زنی
اسب ها در طبيعت به دنبال غذا از مرتعی به مرتع ديگر پرسه زده و چرا مي كنند. بيشتر اسب ها امروزه در حصارها نگهداري مي شوند ولي اين خصيصه را همچنان حفظ كرده اند. ممكن است اسبي در حال چريدن در محلي ناگهان به محل ديگري نقل مكان كند. نكته جالب ، غريزه ميل به منزل است كه در اسب های اهلي همچنان به قوت خود باقی است . چه بسا اتفاق افتاده كه اسبي رم كرده ، با سوار يا بدون سوار راهي منزل شده و حتي اگر سوار راه را گم كرده باشد اسب او را به طرف آن رهنمون كرده است .

چرنده

 مطالعه ادامه مطلب

روش های تشخیص تکمیلی در حیوان اسب

چگونه می توان به تشخیص نهایی برای یک بیماری رسید و می توان به طور قطع یک بیماری را به عنوان عامل برهم زننده شرایط نرمال برگزید؟ مسلما تنها تست ها و معاینات فیزیکی چاره کار نیستند و روش هایی به عنوان تشخیص تکیملی نیز وجود دارند که در این مقاله این روش ها را در اسب ها بررسی خواهیم کرد. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

در ابتدای این پست از شما دعوت می کنیم اگر علاقه دارید در مورد اسب ها بیشتر بدانید از این پوستر آموزشی دیدن کنید.این پوستر مقدمه ای برای شناخت اسب هاست.همچنین شما می توانید با اصول واکسیناسیون در اسب ها در اینجا آشنا شوید.اگر یافته های مشاهده شده در خلال معاینه فیزیكی به تعیین موقعیت روند بیماری كمك نماید در مرحله بعد می بایست كار با تمركز بر ان روند ادامه باید مثلا اگر اسبی با تاریخچه سرفه در معاینه با گوشی نیز افزایش تعداد تنفس و خس خس سینه داشته باشد اقدام بعدی در جهت تشخیص تكمیلی باید در بر گیرنده ازمایش سیتولوژیك خلط و كشت میكروبی ان ، رادیوگرافی از سینه ، تابلوی خون و تعین میزان فیبرینوژن باشد. نمونه خون باید برای تعین نمودار خون ، میزان فیبرینوژن ، مشخصات شیمیایی ارسال گردد.
این ازمایشات به تعیین وجود حالت التهابی یا عفونی كمك می كند. در اسبهایی با التهاب حاد ممكن است افزایش لكوسیت ها ، نوتروفیل ها ، منوسیت ها ، افزایش فیبرینوژن خون تا ظاهر گردد. در حالات التهابی مزمن ممكن است شمارش افتراقی گلبولهای سفید به وضعیت طبیعی باز گردد ولی اغلب غلظت فیبرینوژن همچنان بالا می ماند و همچنین امكان بوجود امدن كم خونی ناشی از بیماریهای مزمن اسبهای مبتلا به حالات التهابی مزمن وجود دارد.در اسبهای مبتلا به كاهش وزن ارزشمند ترین ازمونهای بیوشیمیایی سرم عبارتند از:
اندازه گیری كراتینین ، ازت اوره خون (B.U.N) ، انزیمهای كبدی (سوربیتول دهیدروژناز و گاماگلوتامیل ترنسفراز) ، بیلی روبین ، البومین و گلوبولین.
ازمونهای مقدماتی ازمایشگاهی برای ارزیابی وضعیت اسب مبتلا به عارضه كاهش وزن

آزمایش های دیگرشامل:
ازمایش های تجزیه ادرار، الكتروفورز سرم، ازمایش سلولهای مایع صفاقی ، و ازمایشات عملكرد جذب معدی – روده ای می گردد. نتایج بدست امده از تست های ازمایشگاهی اولیه چگونگی به كار گیری روشهای تشخیصی بعدی را مشخص می كند مثلا چنانچه حداقل اطلاعات اولیه افزایش مشخص فعالیت انزیم های كبدی را اشكار می كند ارزیابی بعدی ممكن است شامل اولترا سونوگرافی و بیوپسی كبد باشد.اگر در مورد اسبی مشخص شده كه حالت ازتمی و ایزوستنوریك دارد، در ان صورت باید ازمایشات در جهت تشخیص تفریقی این نارسایی مزمن و نارساییهای كلیه انجام پذیرد و این ازمایشات باید شامل اولتراسونوگرافی كلیه و اندازه گیری الكترولیت هایی كه به مقادیر جزئی در ادرار ترشح می شود و میزان بعضی انزیم ها در ادرار باشد. اگر چنانچه شكی نسبت به وجود یك روند التهابی بر اساس افزایش فیبرینوژن یا تعداد گلبولهاس سفید (wbc) وجود دارد نمونه گیری و بررسی مایع صفاقی و نیز رادیوگرافی از سینه الزامی است نمونه گیری از مایع جنب نیز ممكن است به منظور شناسایی كانون التهاب انجام می شود .
چنانچه در یك یا هر دوی این حفرات (سینه و شكم) التهاب چركی تشخیص داده می شود مایعات نمونه برداری شده از انها را باید جهت كشت میكروبی و تعین حساسیت انتی بیوتیكی به ازمایشگاه ارسال كرد . اما در صورتی كه هیچ مساله غیر طبیعی در معاینات فیزیكی و یا بررسیهای ازمایشگاهی مقدماتی یافت نشد و هیچ نكته ای در خصوص نگهداری و مدیریت نامناسب اسب در تاریخچه وجود نداشت انگاه آزمایش های اختصاصی جذب معدی- روده ای برای تعین وجود سندرم های سوء جذب توصیه می شود. این ازمایشات معمولا شامل گلوگز خوراكی می باشد.

 مطالعه ادامه مطلب

نکات مهم و کلیدی در واکسیناسیون اسب ها

واکسن ها از جمله تاثیر گزارترین سلاح ها برای حفاظت اسب ها در مقابل بسیاری از بیماری ها می باشند.در چند سال گذشته واکسیناسیون جان هزاران اسب را نجات داده و بسیاری از بیماری ها را در گله اسب ها محدود کرده است.آیا با اصول اولیه و کلیدی واکسیناسیون در اسب ها آشنایی دارید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

در این پست شما با نکات کوچک اما مهم در واکسیناسیون اسب ها آشنا می شوید.در ابتدای این پست از شما دعوت می کنیم اگر علاقه دارید در مورد اسب ها بیشتر بدانید از این پوستر آموزشی دیدن کنید.این پوستر مقدمه ای برای شناخت اسب هاست.
مکانیسم واکسن ها حفاظت اسب ها
 با واکسیناسیون یک ارگانیسم کشته شده یا ضعیف شده وارد بدن اسب می شود و سیستم ایمنی بدن اسب را فعال می کند و بر علیه آن ارگانیسم خاص سلول ها ایمنی بوجود می آید و اگر این ارگانیسم به صورت بیماری به اسب حمله کند ، سلول های ایمنی فعال شده توسط واکسن وارد عمل شده و بیماری اثر نمی کند.
در برخی اوقات واکسن ها باعث تورم و بادکردگی و زخم در محل تزریق می شوند در برخی موارد هم واکنش های آلرژیک ایجاد می کند که این خودش سلامت اسب رو به خطر می اندازد. بیشتر واکسن های اسبی به صورت داخل عضلانی تزریق می شوند ولی برخی واکسن ها به صورت اسپری هم در جلوی دماغ اسب هم اسپری می شوند  که این روش برای بیماریهای درگیر کننده دستگاه تنفسی هست مانند آنفولانزا ،گورم و ... . برخی هم بصورت داخل وریدی هست
.

شرایط برای واکسیناسیون اسب ها
برخی از اسب ها به همه واکسن ها احتیاج ندارند. دامپزشک اسب شما بهترین تصمیم گیرنده است در این مورد ولی شما اگر می خواهید بدانید که چه واکسنی برای اسب شما
مناسب هست باید این چهار مورد را در نظر بگیرید:

 مطالعه ادامه مطلب

مقدمه ای برای شناخت اسب (پوستر آموزشی)

چه شناختی از تاریخچه اسب دارید؟ در مورد کاربردهای این حیوان در عصر جدید و قدیم چه می دانید؟ آیا از مراحل تکامل این حیوان نجیب اطلاعاتی دارید؟ تمام این اطلاعات را در قالب یک پوستر آموزشی با عنوان درآمدی بر شناخت اسب مطالعه خواهید نمود. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

در مورد تاریخچه و تکامل اسب پیش از این در مطلبی به طور کامل پرداختیم. اما هم اکنون اطلاعاتی را در زمینه کاربردهای این حیوان ، زیست شناسی و مراحل تکاملی آن در قالب یک پوستر آموزشی مطالعه خواهید نمود. برای دریافت و مطالعه پوسترهای آموزشی دیگر در زمینه حیوانات مختلف می توانید از صفحه اینفووت (InfoVet) در وت پارس استفاده نمایید. وت پارس برای نخستین بار اطلاعات آموزشی مختلف در زمینه دامپزشکی و علوم حیوانات را در ایران به شیوه پوستر آموزشی یا اینفوگرافیک منتشر می نماید.

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک نمایید 

لینک دانلود این تصویر در کیفیت خارق العاده جهت پرینت و تهیه پوستر : اینجا

شما نیز نظرات خود را در مورد این پوستر با ما در میان بگذارید. نظر شما در این مورد چیست؟

اسب ، تاریخچه تکامل و رفتارشناسی

بخش ویژه اینفووت در وت پارس

 مطالعه ادامه مطلب

اسب ، تاریخچه تکامل و رفتارشناسی

از نظر تکاملی طبق یافته های فسیلی منشاء اسب های امروزی از پستاندار کوچکی تحت عنوان ائوهیپوس که شباهت زیادی به روباه داشته و مربوط به حدود ششصد میلیون سال قبل است و چنین بر می آید که از نظر تکاملی اسب های امروزی درطی میلیونها سال از این پستاندار کوچک منشاء گرفته اند . وت پارس شما را به مطالعه کامل این مطلب در ادامه مطلب دعوت می کند.

قد این جانور در حدود ۳۰ الی ۳۵ سانتیمتر بوده و گسترش جهانی داشته است . بدن آن گرد و دارای پشتی خمیده بوده و در هنگام راه رفتن از کف پنجه های خود استفاده می کرده است . در اندام حرکتی قدامی خود ۴ انگشت و در اندامی خلفی خود ۳ انگشت داشته است. حدود ۱۳ نوع از این جاندار در بخشهای مختلف آمریکای شمالی و انگلستان ، سوئیس ، فرانسه و بلژیک یافته شده است.
بنابر کشفیات بعمل آمده نه تنها طویل شده و نیز کاهش تعداد تدریجی اندامهای حرکتی اسب استنباط می شود ، بلکه تغییراتی که بصورت طولانی شدن گردن و جمجمه همراه با تغییر عادات چرا کردن ( مانند خوردن میوه های آبدار که در بالای سطح زمین رشد می کنند ) به رژیم علف خواری ( خوردن علف های خشبی و سخت از سطح زمین ) ایجاد شده را می توان بر گرفت . گرچه اولین فسیل یافت شده از ائوهیپوس به ثبت رسیده است ، ولی به جرات می توان گفت که این جانور کوچک اندام از یک دودمان اصلی پستاندار که دارای ۵ انگشت بوده تکامل یافته است . پس از گذشت میلیونها سال انواع تکامل یافته این حیوان ( حدود ۵۷ میلیون سال ) بنام تک سمیان دوران پلیوسن تحت نام پلیوهیپوس شکل گرفت اند .

یافته های باستان شناسی در ایران توسط آقای ماکنم ، یکی از معاونان دومرگان باستان شناس معروف ، فسیل یک نوع اسب تحت عنوان هیپاریون در سال ۱۹۰۴ میلادی در ناحیه مرزه چال مراغه بدست آمده است که مربوط به اواخر دوران سوم زمین شناسی یعنی پلیوسن و قبل از فوارن آتشفشان سهند ( بیش از یک میلیون سال قبل ) می باشد.

با آغاز دوره یخبندان در کره زمین و تغییرات جوی انواع مختلف پلیوهیپوس مهاجرتهای گسترده ای به قاره های قدیم ( آسیا ، اروپا و آفریقا ) آغاز کردند . بنابر دلایلی که هنوز روشن نیست قاره آمریکا بطور ناگهانی و پس از قطع ارتباط آن با قاره های قدیم ، از وجود پلیوهیپوس پاک گردید. انواع مختلف پلیوهیپوس در طی مهاجرتهای خود در بخشهای آفریقا و اروپا و آسیا پراکنده شدند و منشاء انواع مختلف گور خر ، خر و چهار تیپ از اجداد اولیه اسب های امروزی گردیدند . بنابر این اسب های امروزی دارای چهار جد اولیه هستند و از نظر تاریخی فلات ایران منطبق بر محدوده جغرافیائی پراکندگی دو نوع از انواع چهار گانه این اجداد محسوب می شود . اسب های نژاد ترکمن و کاسپین موجود در این سرزمین پس از گذشت قریب به یک میلیون سال از پیدایش آن دو نوع اجداد اولیه اسب ، هنوز بعنوان شبیه ترین اسب های موجود در جهان به اجداد فوق محسوب می شود و مورد توجه خاص جهانیان و پژوهشگران قرار گرفته است .

روند تکاملی اسب در مشرق زمین

ایران یا همان پارس یکی از شاخص ترین اقوام مشرق زمین بود که در روند تکاملی اسب شرقی نقش داشت . در شمال شرقی این ناحیه سه زیرگونه از اسب های وحشی وجود داشتند که مبنای تکامل اسب های شرقی محسوب می شوند. این اسب ها عبارتند از : اسب های لاغر و باریک اندام ترکمن . اسب های متوسط القامه سکائی و اسب های کوچک اندام کوهستانی که دلیل اثبات آنها فسیلهای کشف شده در این مناطق می باشد . این اسب ها امروزه نیز وجود دارند و با نامهای ترکمن – یابو و اسبچه خزر شناخته شده هستند. پراکندگی و توسعه جمعیت اسبچه خزر را می توان در وسعتی از گپه داغ در رشته کوه البرز تا کوههای زاگرس مشاهده کرد . این اسب جزء اولین اسب های رام شده توسط سومری ها ( خوزستان امروزی ) محسوب می شود و در زمان پادشاهی اشکانیان و ساسانیان این اسب در خدمت انسان بوده است تا اینکه به مرور زمان از صحنه روزگار محو شد .در سال ۱۹۶۵ مجددا این گونه از اسب ها در گله های نیمه وحشی سواحل دریای خزر دیده شدند که می توان این امر را یک بازگشت ژنتیکی تلقی کرد.متعاقب این کشف تلاشهائی جهت ازدیاد نسل این اسب ها صورت گرفت.

در بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۳ تعداد ۳۰ راس از این اسبچه ها صادر و تعداد ۱۲۰۰ راس نیز در انجمن بین المللی اسبچه خزر ( واقع در انگلستان ) ثبت شدند. در کشورهائی همچون : انگلستان – آمریکا – زلاندنو – فرانسه – سوئد – نروژ و ایران نیز چنین انجمنی وجود دارد اسب سکائی دارای پراکندگی و توسعه جمعیتی است که محدوده آن از شمال شرق ایران شروع شده و تا سیبری در شمال و از غرب تا اروپای شرقی ادامه دارد . اگرچه امروزه تعداد کمی از این اسب ها باقی مانده است اما به استناد تحقیقات دکتر Gus Cochran این تعداد خالص می باشند . به احتمال قوی می بایست گله های بزرگی از این اسب ها با همان مشخصه های خونی در قزاقستان وجود داشته باشد ولی تا کنون هیچگونه مطالعات ژنتیکی برای اثبات این امر بر روی آنها صورت نگرفته است .

 مطالعه ادامه مطلب

جایگاه اسب در آثار استاد فرشچیان

بی شک محمود فرشچیان یکی از بزرگ ترین و ماندگارترین نقاشان ایرانی است که تابلوها و آثارش در ذهن میلیون ها ایرانی جای دارد. ظهرعاشورایش غریبی مولا حسین را بیش از هر چیزی به آدم می نمایاند.برخی از کارهای محمود فرشچیان بی نظیرند.حیوان اسب در بیشتر تابلوهای استاد بسیار اهمیت دارند و دارای جایگاه خاصی هستند.فایلی را با نام جایگاه اسب در آثار استاد فرشچیان را در قالب PDF  برای شما عزیزان با حجم کم آماده نمودیم که امیدواریم با دانلود آن ، از خواندنش لذت ببرید.این فایل به بررسی جایگاه این حیوان در کارهای استاد می پردازد.همچنین جایگاه اسب در دوره های تاریخی مختلف از دیگر موارد بحث در این فایل می باشد.وت پارس شما را به دانلود این فایل در ادامه مطلب دعوت می کند.

این فایل کار و مقاله ای از آقای امیر رضایی نبرد می باشد که با حجم 2 مگابابت و 24 صفحه و در قالب PDF  برای شما عزیزان آماده شده است.این فایل به بررسی جایگاه اسب در کارهای استاد می پردازد.

برای دانلود این فایل از لینک زیر اقدام نمایید

http://s3.uplod.ir/files/0/622qstuwttkbeq/farshchian.pdf

...................................................................

تهیه و تنظیم از سعید سیری

seery@vetpars.com

 مطالعه ادامه مطلب