نژادهای برتر بز در کشور سوئیس

 

Sannen

نژاد سانن
تاریخچه و پراکنش
این نژاد را می توان معروف ترین بز شیري جهان دانست.  این بزها در کشور سوئیس پرورش یافته و داراي بدنی با پوشش کاملا سفید رنگ هستند. بزهای نژاد سانن قابلیت تطابق با شرایط مختلف آب و هوایی و درصد باروري بالایی دارند و به علت دارا بودن این خصایص، برای پرورش به نقاط مختلف دنیا برده شده اند. در کشور هاي مختلف بزهاي سانن را هم به صورت گله هاي خالص و هم به صورت گله های آمیخته با بزهاي بومی می توان مشاهده کرد.

خصوصیات تولیدیsaanen
بزهاي نژاد سانن داراي تمام محسنات نژادهای شیري هستند. قابلیت چرت در مراتع خوب را داشته و در مزارع بسته نیز قابل پرورش هستند. میزان شیر تولیدي در دوره 280 روزه شیردهی به 700 کیلوگرم می رسد. بزهای رکورد دار این نژاد در کشور ایالات متحده آمریکا در دوره یک ساله بیش از 2000 کیلوگرم شیر تولید کرده اند. وزن بزهاي ماده در حدود 50 کیلوگرم و وزن نر به حدود 60 تا 65 کیلوگرم می رسد.

 SannenSannenSannen

Sannen

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر بز در کشور اسپانیا

 

نژاد مورسیا گرانادا
تاریخچه و پراکنش
نژاد مورسیا گرانادا نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا (مناطق مورسیا، آلمریا، گرانادا و آلی کانته) محسوب می شود. این نژاد از بزهای اسپانیا به دلیل سهولت پرورش، تحمل مناسب شرایط نامساعد و تولید شیر عالی مورد توجه قرار گرفته اند. این نژاد چندین دهه است که به کشورهای آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقاي شمالی و ونزوئلا صادر می شوند. 

مشخصات ظاهری
بزهای نژاد مورسیا گرانادا جثه متوسطی و دنبه کوتاهی دارند. پوست و موي این بز به رنگ سیاه تا قهوه اي است. بزهای ماده معمولا مویی کوتاه و باریک دارند اما موي بزهاي نر بلندتر است.بزهاي نر  این نژاد داراي شاخ می باشند.اندازه گوش ها متوسط و به صورت ایستاده هستند.

خصوصیات تولیدی

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر بز در کشور فرانسه

Alpines

نژاد آلپاین
تاریخچه و خصوصیات
منشا اولیه این نژاد نواحی کوهستانی کشور فرانسه است، به همین دلیل این نژاد  بهترین عملکرد را در نواحی سرد و کوهستانی به نمایش می گذارد. اگرچه در نواحی گرمسیري نیز تولید مناسبی دارد. از خصوصیات ممتاز این نژاد عادت پذیري آن به شرایط محیطی متفاوت است.  در این نژاد پوست بدن به صورت رنگ های سیاه، سفید، خاکستري و یا ترکیبی از آنها دیده می شود. در این نژاد هر دو جنس داراي شاخ هستند. مشخصات صفات تولیدی در این نژاد مشابه نژاد سانن می باشد ولی تولید آن مقداری بیشتر ثبت شده است. وزن متوسط این نژاد بلوغ هنگام بلوغ در جنس نر 65 تا 80 کیلوگرم و در جنس ماده 50 تا 60 کیلوگرم می باشد.

AlpinesAlpinesAlpines

Alpines

Alpines      Alpines      Alpines      Alpines      Alpines

AlpinesAlpinesAlpines

Alpines

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر بز در قاره آسیا

 

Angora

نژاد آنقوره
تاریخچه و پراکنش
منشاء اولیه بزهای نژاد آنقوره منطقه آسیاي میانه می باشد. پس از ورود این نژاد به وسیله عثمانی به خاك آناتولی در حدود قرن سیزدهم، این حیوانات در سرزمین جدید تطابق خوبی نشان داده و بومی شده اند. در طول سلطنت عثمانی بر منطقه آناتولی، آنها منحصراً به پرورش این نژاد پرداختند. در سال 1838 میلادي نخستین گروه از این بزها به آفریقاي جنوبی و بعد از آن به تدریج به ایالات متحده ي آمریکا، برخی از کشور هاي اروپایی و منطقه اقیانوسیه صادر شدند. نام این نژاد از منطقه آنکارا اخذ شده به طوري که در ترکیه به این نژاد، بز آنکارا گفته می شود.

مشخصات ظاهری
بز هاي نژاد آنقوره داراي بدنی ظریف و کوچک هستند. جنس ماده در حدود 28 تا 35 کیلوگرم و بزهاي نر 35 تا 45 کیلوگرم وزن دارند. رنگ اصلی این نژاد سفید متمایل به نقره اي است ولی بزهایي به رنگ هاي کرم، زرد، قهوه اي و سیاه هم دیده می شوند. این بزهاي رنگی عموما در اثر آمیزش با نژادهاي مویی به وجود آمده اند. بز هاي آنقوره عموماً داراي شاخ می باشند و گوش هاي نسبتاً بزرگ و بلندي دارند. سر و گردن، زیر شکم و همه ي بدن از الیاف سفید، ظریف و درخشان پوشیده شده است که ماده اولیه ي نساجی محسوب می شود. این حیوانات علی رغم این که فاقد توده عضلانی مناسب در سطح بدن هستند، داراي قابلیت تحرك بسیار می باشند و از این ویژگی براي چریدن در مراتع فقیر حداکثر بهره برداري را می نمایند.

خصوصیات تولیدی

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر بز در قاره آفریقا

 

Boer

نژاد بوئر

تاریخچه و خصوصیات
نژاد بوئر یکی از معروف ترین نژاد هاي گوشتی بز در جهان می باشد که در آفریقاي جنوبی پرورش یافته است.  رنگ بدن این بز سفید است در حالی که گردن و سر به رنگ قهوه اي می باشد. این حالت باعث گردیده که رنگ بدن نقطه نقطه به نظر آید. سرعت رشد در این نژاد بسیار بالاست به گونه اي که نرهاي اخته شده پرواري می توانند به راحتی تا وزن 100 کیلوگرم چاق شوند.
بزهاي ماده ي این نژاد در سراسر طول سال فحل می شوند ، لذا تنظیم برنامه براي 3 زایش در 2 سال بسیار آسان خواهد بود. در برخی از مزارع دامپروي، سالیانه از هر بز به طور میانگین  3.6 بزغاله به دست می آورند. افزایش وزن روزانه ي بزغاله ها در دوره پرواربندي به 230 تا 270 گرم در روز می رسد. راندمان غذایی این نژاد در دوره پروار نسبتاً خوب می باشد مضاف بر اینکه لاشه ي این بزها کیفیت بسیار مرغوبی دارد.

 BoerBoerBoer

Boer

Boer      Boer      Boer      Boer      Boer

BoerBoerBoer

 مطالعه ادامه مطلب