مهم ترین دلایل شکست واکسیناسیون در طیور

26 خرداد 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

واکسن در حیوانات همانند بیمه کردن است.اما این بیمه کردن نیز ممکن است به شکست بیانجامد.عوامل متعددی در این خصوص دخیل اند.از اشتباه واکسیناتورها و کارگران تا کیفیت خود واکسن مورد استفاده.در این پست به طور اجمالی مهم ترین دلایل شکست واکسیناسیون در گله های طیور را بررسی کرده ایم. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

واکسیناسیون در طیور

واکسن های متعددی در طیور برای پیشگیری از بیماری های مختلفی که این موجودات را درگیر می کنند در ادوار مختلف استفاده می شوند.واکسن ها جهت پيش گيرى و يا کاهش مشکلات حاصل از عوامل بیماری زا درگله هاى طيور مورد استفاده قرار مى گيرد.واکسيناسيون را بايد نوعى بيمه کردن مرغدارى تصور نمود و این بیمه کردن همانند حق بيمه ، جهت محافظت مرغ ها از خطرات بالقوه بايد بهايى پرداخت شود . در مورد گله هاى طيور اين بها شامل هزينه واکسن ، وقت صرف شده جهت برنامه ريزى ، هزينه انجام واکسيناسيون ، خسارات ناشى از واکنش هاى حاصل از واکسن هاى زنده و نيز آسيب بافتى حاصل از تزريق واکسنهاى کشته مى باشد.مشابه بيمه ، اگر خطر بروز يک بيمارى در منطقه اى کم باشد نيازى به انجام واکسيناسيون وجود ندارد زيرا ممکن است هزينه هاى آن بيش از منافع حاصل باشد . در صورت تصميم به انجام واکسيناسيون جهت اطمينان از موفقيت آن عوامل بسيارى بايد مد نظر گرفته شود.عدم موفقيت واکسيناسيون هنگامى رخ مى دهد که متعاقب تجويز واکسن ميزان کافى پادتن (تيترايمنى) دربدن نيز ايجاد نشده و گله همچنان در برابر بروز بيمارى مستعد باشد . در چنين مواردى بطور طبيعى اتهام اصلى متوجه واکسن است. اگرچه اين موضوع قطعاً يک نکته بسيار مهم مى باشد اما جهت ارزيابى عدم موفقيت واکسيناسيون عوامل ديگرى نيزبايد مدنظر قرار گيرد. برخى از عوامل شکست و عدم موفقیت در پروسه واکسیناسیون عبارتند از:

۱-ميزان بالاى ايمنى مادرى جوجه هاى جوان موجب عدم تکثيرکافى واکسنهاى زنده و در نتيجه موجب کاهش ايمنى حاصل مى شود.براى مثال جوجه هاى حاصل از مرغ هاى مادر با تيتر ايمنى بالابرعليه بيمارى گامبورو ممکن است براى مدتها داراى ايمنى مادرى برعليه اين بيمارى بوده ودرصورت انجام واکسيناسيون پاسخ مناسب ايمنى حاصل نگردد.

۲- استرس ممکن است توانايى پرنده در ايجاد پاسخ مناسب ايمنى را کاهش دهد.استرس شامل شرايط محيطى نامساعد همانند تغييرات ناگهانى دما ورطوبت ، تغذيه ناکافى ،انگلها و ساير بيماري هامي شود وتا هنگام رفع عوامل استرس زا گله نبايد مورد واکسيناسيون قرار بگيرد.

واکسیناسیون در طیور

۳- واکسن هاى زنده در اثر عدم رعايت شرايط مناسب طى حمل ونقل ، نگهدارى و تجويز غير فعال مى شوند . قبل از تجويز واکسن هاى زنده شماره سريال وتاريخ انقضاء روى ويال هاى واکسن را بررسى وثبت نماييد. واکسن ها را طبق شرايط توصيه شده توسط کارخانه سازنده نگهدارى وحمل ونقل نماييد.به ياد داشته باشيد هنگامي که يک واکسن رقيق مى شود به سرعت شروع به نابودى مى نمايد.براى مثال واکسن برونشيت عفوني۵۰ درصد از توان خود را طى کمتر از يک ساعت از دست مى دهد.

۴- واکسن ممکن است حاوى سويه يا سروتيپ دقيق مورد نياز جهت ايجاد ايمنى نباشد.به اين ترتيب اگرچه واکسن به روش صحيح تجويز گردد و تيتر ايمنى يکنواخت و کافى نيز ايجاد نمايد اما گله هنوز در برابر سويه بيماريزاى موجود حساس است.براى مثال اغلب واکسن ها ى برونشيت عفونى حاوى سروتيپ هاى ماساچوست وکانکتيکات هستند واگر پرندگان واکسينه شده در معرض ويروس سروتيپ ها ى فلوريدا ،آرکاترا يا سايرسروتيپ ها قرار گيرند ، بيمار مى شوند.

۵- توزيع نامناسب واکسن ازطريق آب آشاميدنى يا اسپرى موجب ميشود طيور در برخى از قسمتهاى آشيانه واکسن دريافت ننمايند. اعتماد به انتقال واکسن از پرنده اى به پرنده ديگرخطرآفرين مى باشد . همچنين عدم دقت به هنگام تزريق واکسن هاى کشته نيز منجر به عدم ايمنى برخى از پرندگان مى شود .

۶- امکان دارد که پرندگان درهنگام واکسيناسيون در دوره نهفته بيمارى باشند و على رغم تجويز صحيح واکسن ، گله بيمار گردد. اين نکته بايد مورد توجه قرارگيردکه پس از واکسيناسيون با واکسنهاى زنده ويروس تقريبأ ۴تا ۵ روز زمان جهت ايجاد ايمنى مورد نياز مى باشد .

۷- پرندگان ممکن است بواسطه عفونت با ويروس مارک و گامبورو يا مصرف خوراک آلوده به سطوح بالاى مايکوتوکسين ها دچار سرکوب ايمنى شود .اصطلاح مذکور به اين معنى است که اجزا سيستم ايمنى به طور صحيح کار نمى کنند و اين امرمنجربه عدم پاسخ مناسب به واکسيناسيون و افزايش واکنش هاى ناخواسته واکسن مى شود .

۸- کيفيت نامناسب واکسن ازقبيل ميزان کم ويروس ، آلودگى و غيره مى تواند موجب عدم موفقيت واکسيناسيون گردد.البته بدليل رعايت کنترل کيفى بسيار شديددر موسسات سازنده واکسن اين موضوع بندرت اتفاق مى افتد .

روش های پرورش جوجه های گوشتی

طبقه بندی طیور + (جدول خصوصیات نژادی)

نکات موثر بر تولید تخم مرغ درگله های تخمگذار

صفحه ویژه طیور در سایت وت پارس

........................................

بر اساس نوشته ای از دکتر عابدینی

تهیه و تنظیم از سعید سیری

نظرات

اردوان ونکی در تاریخ 07 تير 1394
مثل همیشه زیبا و کامل ..... با تشکر از دوست عزیزم سعید سیری بابت زحمات فراوانش
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image