مضرات تغذیه بیش از اندازه در گله هاى مادر گوشتى

26 خرداد 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

مطالعات اخير نشان داده است که بارورى درمرغ هاى واجد تغذيه آزاد به حد قابل ملاحظه اى کمتر از مرغ هايى است که به صورت محدود تغذيه شده اند.همچنین اگر به مرغ هاى مادر گوشتى اجازه داده شود که به اندازه دلخواه غذا مصرف نمايند ميزان توليد تخم مرغ در آنها کاهش مى يابد.شما در این خصوص چه می دانید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

گله مادر گوشتی در طیور

وجود يک رابطه منفى قوى بين افزايش وزن بدن و کاهش توانايى توليد مثل در مرغ هاى مادر گوشتى يکى از مشکلات عمده توليد کنندگان جوجه يکروزه مى باشد. بديهى است که اگر به مرغ هاى مادر گوشتى اجازه داده شود که به اندازه دلخواه غذا مصرف نمايند ، ميزان توليد تخم مرغ در آنها کاهش مى يابد. تحقيقات اخير در دانشگاه البرتا نشان داده است که توليد سرانه جوجه در مرغ هايى که به صورت آزاد تغذيه شده اند تقريبا نصف توليد سرانه مرغ هايى است که تحت محدوديت غذايى قرار داشته اند. اين مقاله شرحى از اشکالات ناشى از اضافه وزن بر روى فعاليت توليد مثل طبيعى مرغ هاى مادر مى باشد.توليد تخم مرغ نتيجه تنظيم دقيق فعاليت هاى توليد مثل است که شامل رشد و بلوغ فوليکول ها در تخمدان و يک مرکز کنترل مى باشد. چنانچه تخم مرغ با توالى زمانى مشخصى توليد شود نشان دهنده عمکلرد صحيح در سيستم فوق است که وابستگى زيادى به يکديگر ندارند.

اولين تخم مرغ از يک کلاچ يک تا دو ساعت بعد از شروع نور گذاشته خواهد شد. هرتخم مرغ دريک کلاچ کمى ديرتر از روز قبل گذاشته خواهد شد تا روزى که تواتر به پايان رسيده و مرغ يک روز استراحت نمايد. مرغ هايى که نسبت بالاى تخمگذارى دارند کلاچ طولانى ترى دارند. يک مرغ مادر ممتاز مى تواند در زمان پيک به طور پياپى 40 تخم مرغ بگذارد. براى مرغ لگهورن اين عدد مى تواند به 80 برسد به طور خلاصه وقتى مرغ ها تخمگذارى خوب داشته و کلاچ طولانى داشته باشند مى توان مطمئن بود که دستگاه توليد مثل به خوبى کار مى کند. به طور طبيعى تخمدان مرغ حاوى تعدادى فوليکول مى باشد که مراحل مختلف رشد و بلوغ را مى گذارنند. تخمدان طبيعى يک مرغ سالم حدودا 5 تا 7 عدد فوليکول بزرگ داشته و تعداد زيادى نيز فوليکول کوچک دارد که بعدا تبديل به فوليکول هاى بزرگ خواهند شد. وقتى که مرغ هاى مادربيش از حد تغذيه شوند توانايى قابل توجهى براى توليد فوليکول هاى اضافى پيدا مي کنند که مى تواند به 15 عدد فوليکول بزرگ برسد. ممکن است ظاهرا تصور شود که اين پديده خوبى است در صورتى که چنين نيست وقتى که مرغ هاى مادر بيش از حد تغذيه شوند شانس زيادى براى توليد تخم هاى دو يا سه زرده دارند.چنين مرغهايى حتى مى توانند تخم هاى چند زرده زيادى نيز بگذارند ، ولى چون چنين تخم مرغ هايى غير قابل جوجه کشى هستند ، تعداد کلى تخم مرغ قابل جوجه کشى راکاهش مي دهند. همزمان با افزايش رشد تخمدان کاهشى درميزان طبيعى تخمگذارى به وجود مى آيد.مرغ هاى مادرى که اضافه وزن داشته و فاقد محدوديت غذايى هستند تخم هاى خود را در يک کلاچ طبيعى لگن درشب ها مى گذارند. نامنظم شدن تخمگذارى بدين صورت يکى از آسان ترين راههاى پى بردن به عملکرد نامطلوب تخمدان مى باشد. وقتى مرغ ها در قفس هاى انفرادى نگهدارى مى شوند ممکن است مرغ هايى ديده شوند که در شبانه روز بيش از يک تخم مى گذارند و اين نيز به خاطر تخمگذارى غير طبيعى و نامنظم مى باشد .وقتى مرغ ها به طور نامنظم تخم مى گذارند تعداد تخم مرغ هاى با پوسته ضعيف و تخم لمبه نيزافزايش مى يابد. به نظر مى رسد اين مسئله به علت ايجاد وقفه در عمل ترشح کلسيم در محل طبيعى ترشح آن يعنى اوتروس مى باشد که به دليل وجود بيش از يک تخم مرغ در اين محل است. همچنين آزاد شدن زرده از تخمدان ممکن است با عمل تخمگذارى تخم مرغ قبلى تداخل نمايد. اين امر نيز اثرات منفى دارد زيرا تخم مرغ هاى با پوسته ضعيف به دليل از دست دادن آب در داخل انکوباتور و مرگ جنين قابل جوجه کشى نمى باشند.

تغذیه طیور

مشکل ديگر مرغهاى سنگين وزن پايان تخمگذارى در سنين پايين است قابل ذکر است که فوليکول هاى بزرگ اين مرغ ها به طور کلى تحليل مى روند. اين شبيه وضعيتى است که در زمان پر ريزى وجود دارد .در نتيجه استفاده از رژيم هاى مخصوص پر ريزى تعداد فوليکول ها به کمترين حد ممکن مى رسند. عدم وجود فوليکول يعنى عدم وجود تخم مرغ 10 روز يا بيشتر طول مى کشد که توليد تخم مرغ از سطح فوليکول صفر شروع به افزايش نمايد.وقتى مرغ ها اضافه وزن دارند توليد جوجه نيز همانند ساير عوامل بالا ، که انعکاسى از کاهش توليد تخم مرغ است کاهش مى يابد مطالعات اخير در دانشگاه آلبرتا نشان داده است که بارورى درمرغهاى واجد تغذيه آزاد به حد قابل ملاحظه اى کمتر از مرغهايى  است که به صورت محدود تغذيه شده اند علت اين امر به طور قطع تعيين نشده است اما مي تواند به اين دليل باشد که افزايش چاقى مرغ ها سبب کاهش ذخيره سازى اسپرماتوزوئيد مى گردد و يا مى تواند به اين دليل نيز باشد که محل عبور طبيعى اسپرماتوزوئيد ها به انتهاى ديگر اويدوکت مى تواند به وسيله عبور تخم مرغهايى که در راه حرکت به طرف پايين اويدوکت هستند مسدود شود.اگر بارورى مرغ هاى مادر که در روى بستر نگهدارى مى شوند پايين آيد ، اين امر ممکن است ناشى از افزايش جفت گيري هاى ناموفق در اثر افزايش وزن و مشکلات فيزيکى جفتگيرى باشد. بايد توجه داشته باشيم که همه جفت گيري ها کامل نيست و با افزايش سن ، نسبت جفت گيري هاى ناموفق افزايش مى يابد. همچنين مشاهده شده است که ماندگارى جنين در مرغ هاى واجد تغذيه آزاد کمتر بوده است. اولين تخم مرغ يک کلاچ نسبت به تخم مرغ هاى بعدى ، احتمال بيشترى براى مرگ و مير در انکورباتور دارد که اين به علت پير شدن اووسيت ماده قبل از بارورى مى باشد. بايد توجه داشت که تخم مرغ تازه گذاشته شده 24 تا 26 ساعت را در انکوباتور طبيعى طى کرده است ، لذا تغيير اين زمان در اويدوکت مي تواند يکى از عوامل مرگ جنين باشد. مرغ هايى که به طور نامرتب تخمگذارى مى کنند نيز وضعيتى مشابه تخمگذارى با کلاچ کوتاه نشان مى دهند. تمام مشکلات فوق در رابطه با اضافه وزن مرغ هاى مادر گوشتى تاکيدى بر کنترل جدى وزن اين گونه مرغ ها است ، اختلافات قابل ملاحظه وزنى در گله هاى مرغ مادر بسيار مهم است. لذا اگر چه ميانگين وزن گله يک هدف مهم است ولى به تنهايى کافى نيست.سوال مهم ديگر اين است که چه درصدى از پرندگان دراطراف ميانگين وزنى گله قرار دارند؟ يکنواختى گله يکى از مهمترين و بحرانى ترين عوامل مديريتى در گله هاى مرغ مادر مى باشد.

روش های پرورش جوجه های گوشتی

طبقه بندی طیور + (جدول خصوصیات نژادی)

نکات موثر بر تولید تخم مرغ درگله های تخمگذار

صفحه ویژه طیور در سایت وت پارس

........................................

بر اساس نوشته ای از دکتر فرید اکرمی - مهندس شاهین ماکویی

تهیه و تنظیم از سعید سیری

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image