نقش تغذیه در کیفیت مرغ های گوشتی

28 خرداد 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

در کیفیت یک مرغ گوشتی عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند.از جنبه های توارثی و ژنتیکی تا عوامل محیطی.اما در این میان تغذیه مرغ های گوشتی نیز نقش مهمی در کیفیت این طیور ایفا می کنند. در خصوص نقش تغدیه در کیفیت مرغ های گوشتی چه می دانید؟ در مقاله ای این موضوع بررسی شده است. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

مرغ گوشتی

پیش از این در مقاله ای روش های پرورش جوجه های گوشتی را به طور کامل بررسی نمودیم.در این مقاله نیز قصد داریم تا نقش تغذیه را کیفیت مرغ های گوشتی بررسی نماییم.در حال حاضر تحقيقات در علوم طيور عمدتاٌ بر روى ارتقاى کارايى و ترکيب بدن طيور متمرکز شده است. هر چند که پيشرفت‌هاى حاصل اغلب به دنبال انتخاب هاى ژنتيکى بوده‌اند ولى نقش عوامل تغذيه‌اى نيز در اين ميان حائز اهميت مى‌باشد. علاوه بر اين، تغذيه تاثير به‌سزايى بر روى خصوصيات کيفى گوشت مرغ دارد. در اين مقاله به گوناگونى‌هاى احتمالى کيفيت مرغ گوشتى در ارتباط با عوامل تغذيه‌اى اشاره شده است.کيفيت مرغ گوشتى مسئله‌اى پيچيده و در برگيرنده جوانب مختلف است. به عنوان مثال شکل بدن، بازدهى گوشت سينه و کيفيت گوشت از جنبه‌هاى مهم موثر در کيفيت مرغ گوشتى هستند. با وجود عوامل تنظيم کننده متعددى که براى دستيابى به اين کيفيت وجود دارند، تغذيه به ويژه تاثير متقابل تغذيه و ساير عوامل محيطى و ژنتيکى نقش مهمى در اين ميان ايفا مى‌کنند.در اين مقاله سه مثال براى تصوير کردن راههاى مختلف اصلاح يا کنترل کيفيت مرغ گوشتى آورده شده است. اين سه مثال نکات زير را در بر مى‌گيرند:
1. تاثير متقابل اسيدهاى آمينه جيره غذايى و ژنوتيپ
2. چربي هاى تغذيه‌اى و ترکيب اسيد‌هاى چرب در مرغ
3. تغذيه اوليه جوجه‌هاى تازه از تخم در آمده
الف) تأثير متقابل اسيد‌هاى امينه تکميلى جيره غذايى و ژنوتيپ
اسيد‌هاى آمينه از شاخص‌هاى عمده اجزاى گوشت مرغ مى‌باشد، به نحوى که چربى شکم و بازدهى گوشت سينه تحت تاثير سطح اين مواد در خون قرار مى‌گيرد. از ميان اسيد‌هاى آمينه، ليزين با تاثيرات ويژه برروى ترکيب لاشه شناخته شده است. کمبود ليزين منجر به تحليل بيشتر عضلات سينه در مقايسه با ساير عضلات بدن مى‌شود. نتايج مقدماتى در تحقيقات نشان داده‌اند که کمبود ليزين همچنين بر با کاهش PH و قابليت نگهدارى آب بر کيفيت عضلات سينه تاثير سو مى‌گذارد. ترکيب بدن مرغ گوشتى را همچنين مى‌توان توسط تکنيک‌هاى انتخاب ژنتيکى اصلاح نمود به نحوى که کارخانه‌هاى اجداد با اتخاب‌هاى ژنتيکى، ژنوتيپ‌هايى تجارى ايجاد کرده‌اند که در جهت افزايش بخش هاى اصلى در لاشه همراه با بازدهى بيشترگوشت سينه و چاقى کم‌تر اصلاح شده‌اند. حال سؤال اين است که چگونه پاسخ بدن به اسيد آمينه تکميلى تحت تأثير انتخاب ژنتيکى قرار مى‌گيرد. مقايسه بين نژادهاى سبک و سنگين تأثير متقابل ژنوتيپ و تغذيه را نشان مى‌دهند. در واقع مرغ هايى که از نظر ژنوتيپ سبک هستند بيش از مرغ هاى چاق به رژيم‌هاى حاوى پروتئين خام کمتر يا اسيد آمينه ضرورى کمتر حساسيت نشان مى‌دهند.همچنين استفاده از اسيد‌هاى آمينه رژيم غذايى توسط ژنوتيپ لاغر بهتر انجام مى‌گيرد. اين مسئله توسط پژوهش‌هاى متعدد تاييد شده است.
ب) چربيهاى غذايى و ترکيب اسيدهاى چرب در مرغ
چربي ها و روغن ها در رژيم غذايى طيور در درجه اول به عنوان محتويات پر انرژى رژيم مطرح هستند. هر چند که اسيد‌هاى چرب غذايى نقش مهمى در ترکيب اجزاى لاشه مرغ گوشتى ايفا مى‌نمايند. ترکيب شيميايى چربيها و روغنها بسيار متغير مى‌باشند. روغنهاى گياهى داراى اسيد چرب اشباع نشده بيشترى نسبت به چربى حيوانى مى‌باشند.به طور واضح نوع چربى اضافه شده به رژيم تأثيرى عميق برروى ترکيب اسيد چرب در چربى شکم دارد. در واقع ترکيب اسيد چرب در چربى شکم ارتباط نزديکى با چربى‌هاى غذايى دارد.

سیستم های تغذیه مرغ گوشتی

همچنين به شيوه مشابهى محتواى اسيد چرب در چربى عضلات منعکس کننده ترکيب چربى تغذيه‌اى مى‌باشد. بنابراين امکان اين مسئله وجود دارد که گوشت مرغ را با اسيد‌هاى چرب خاص مانند روغن ماهى، کلزا يا تخم کتان در رژيم تقويت نماييم. از نقطه نظر تغذيه‌اى اين مسئله در تغذيه انسان هم جالب است که سرى اسيد‌هاى چرب ذکر شده اثر حفاظتى در مقابل بيماري هاى قلبى-عروقى نظير تصلب شرايين يا ايجاد لخته در عروق (ترومبوز) دارند. با اين وجود تقويت و غنى سازى ياد شده منجر به ايجاد چربي هاى مايع بيشترى مى‌گردد که از نظر بصرى و از نظر تکنولوژيک براى کيفيت گوشت مرغ مضر مى‌باشند. از آنجايى که اسيد‌هاى چرب اشباع نشده بخصوص اسيد‌هاى چرب اشباع نشده به اکسيد شدن بسيار حساس مى‌باشند کيفيت حسى اين محصول هم ممکن است تغيير نمايد (بو و طعم). براى غلبه بر اين مشکل مى‌توان به رژيم غذايى مرغ ويتامين E اضافه نمود که يک ماده ضد اکسيده کننده (آنتى اکسيدان) است.
نکته قابل نتيجه گيرى اين که با اين هدف که نيازهاى کيفى گوشت مرغ براى کشتارگاهها و مصرف‌کنندگان براى کشتارگاه و مشتريان برآورده گردد مى‌توان محتواى اسيد چرب لاشه را در مرغ ها اصلاح نمود.
پ) تغذيه اوليه در جوجه‌هاى تازه از تخم در آمده
مرغ گوشتى از لحاظ فيزيولوژيک در حال حاضر در زمان سريعترى به وزن کشتار مى‌رسد و هفته اول پس از هچ سهم بزرگترى از کل دوره زندگى مرغ را تشکيل مى‌دهد (20%). در عمل فرايند‌هاى جوجه‌کشى و حمل جوجه با تأخيرى 10 تا 60 ساعته در تغذيه جوجه همراه است. -هرچند که به نظر مى‌رسد مواد غذايى موجود در باقيمانده زرده که در طى دوره جنينى استفاده نشده براى تأمين غذا در طى دوره بى غذايى مفيد باشد ولى اين منبع سهم ناکافى در نياز‌هاى تغذيه‌اى براى نگهدارى و رشد در جوجه‌هاى گوشتى دارد. در يک برررسى تحقيقى بر روى جوج‌هايى که با تأخير 48 ساعته در تغذيه مواجه بوده‌اند، مشخص شد که رشد کلى بدن جوجه‌ها تا زمان شروع تغذيه با تأخير همراه بود و وزن بدن در 6 روزگى 25% کمتر از جوجه‌هايى بود که تغذيه اوليه در آنها شروع شده بود.به علاوه تأخير در شروع تغذيه در روزهاى اول زندگى در رشد عضلانى به ويژه در عضلات سينه تاثير مى‌گذارد به نحوى که وزن عضله سينه در جوجه‌هايى که 48 ساعت اول پس از هچ با گرسنگى مواجه‌ بوده‌اند در 4 روزگى به 50% وزن مطلوب مى‌رسد.
تغذيه زودرس جوجه‌هاى تازه از تخم درآمده توجه زيادى را در دهه گذشته به خود جلب کرده است. شروع تغذيه پس از دوره بى‌غذايى به براى جبران عقب ماندگى وزن‌گيرى در وزن بدن يا وزن عضلات سينه کافى نيست و به تمهيدات بيشترى براى جبران اين عقب‌ماندگى نياز است. گرسنگى در زمان بحرانى رشد جوجه‌ها ممکن است اثرات دراز مدت در کارايى و تشکيل گوشت داشته باشد به همين علت تغذيه زودرس پس از درآمدن جوجه‌ها براى کاهش اين سوء ‌اثرات توصيه مى‌شود (براى مثال اضافه کردن غذا به جعبه‌هاى حمل جوجه). همچنين تغذيه زودرس ممکن است پس از دوره گرسنگى بر روى عوامل محيطى و تغذيه‌اى که در رشد جوجه‌ها موثر هستند نقش داشته باشد. تلاش بر اين است که رژيم‌هايى فراهم شود که بتواند به شکل جزيى يا کلى بر نتايج تاخير تغذيه تاخيرى غلبه نمايد و به همين علت درک عواقب زودرس و تأخيرى در رشد عضلات و متابوليسم بدن مرغ ضرورى مى‌باشد.
مواردى که مطرح گرديدند بايستى براى کل دوره توليد تصميم داده شود. هدف با تحول جارى در اولويت‌هاى پرورش مرغ گوشتى توليد مرغهاى سنگين‌تر با ميزان رشد سريعتر نيست که منجر به ايجاد مرغهايى با ميزان چربى بالا و مشکلات متابوليک و اختلالات پا ناشى از آن مى‌شود بلکه هدف کنترل رشد عضلانى و وزن بدن (به خصوص در عضلات سينه) در کل دوره زندگى مرغ هاى گوشتى است. بنابراين بايستى با اتخاذ استراتژى‌هاى تغذيه‌اى تغذيه مرغ ها به حد مطلوب برسد. يک رويکرد که در اين مقاله نيز به آن اشاره شده است تنظيم کوتاه و ميان مدت گردش کار پروتئين و جايگزين آن در بدن است.در عمل منظور از اين فعاليت ها، معرفى ديدگاههاى جديد در کنترل تغذيه مرغ هاى گوشتى جوان است که شامل سه مرحله مى‌گردد: تحريک زودرس در طى هفته اول، محدوديت رژيم از هفته اول تا سوم و به دنبال آن مطلوب رسانى تغذيه با در نظر گرفتن صرفه اقتصادى پس از هفته سوم. با اين الگو تعيين کمى و کيفى تاثيرات تغذيه بر کارايى، فرم بدن و کيفيت گوشت نياز به اندازه‌گيرى‌هاى دقيق دارد.

روش های پرورش جوجه های گوشتی

طبقه بندی طیور + (جدول خصوصیات نژادی)

نکات موثر بر تولید تخم مرغ درگله های تخمگذار

صفحه ویژه طیور در سایت وت پارس

........................................

تهیه و تنظیم از سعید سیری

برگرفته از سایت نعیم

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image