نقش انرژی و استفاده از آن در جوجه های گوشتی

28 خرداد 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

اثرات انرژى بر رشد و کيفيت لاشه به ميزان بيشترى مى تواند توسط ساير فاکتورها مانند نژاد ، جنس ، اندازه ، فعاليت پرنده ، دماى محيطى و شيوع بيمارى تحت تاثير قرارگيرد اين واقعيت حتى هنگام تغذيه جوجه ها با رژيم غذايى يکسان نيز صادق مى باشد.در این مقاله نقش انرژی در جوجه های گوشتی بررسی شده است. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

جوجه های طیور گوشتی

پیش از این در مقاله ای روش های پرورش جوجه های گوشتی را به طور کامل بررسی نمودیم.همچنین در مقاله ای در خصوص جوجه ها و مرغ های گوشتی از نقش تغذیه صحبت کردیم.در این پست نیز از نقش انرژی و استفاده از آن در جوجه های گوشتی صحبت خواهیم کرد.

پروتئين و چربى اشکال اصلى انتقال انرژى در بدن هستند. پروسه تشکيل پروتئين از آمينواسيدهاى جذب شده با استفاده از فرايندهايى که احتياج به مقدار قابل ملاحظه اى انرژى به شکل ATP دارند انجام مى گيرد. از طرف ديگر تشکيل چربى شامل ترکيب استيل کوآنزيم A تيولاز به شکل اسيدهاى چرب بلند زنجير با گليسرول حاصل از مسير شکستن گلوکز به پيروات در حضور انرژى حاصل از کربوهيدارت مورد استفاده در همين مسير صورت مى گيرد. به طور نظرى آمار استفاده از انرژى غذا جهت سنتز پروتئين نسبت به مقدار انرژى مورد استفاده در سنتز چربى تفاوت زيادى ندارد. بازده گزارش شده پروتئين و چربى در اکثر جيره هاى کاربردى به طور متوسط 77 درصد مى باشد ، ليکن اين ارزيابى بدون توجه به اين حقيقت است که بافت هاى مختلف بدن نسبت به تغييرات ميزان انرژى مصرفى واکنش متفاوتى دارند. همچنين بررسى هاى نظرى اين واقعيت را ناديده مى گيرند که عوامل مختلف تغذيه اى بر راندمان استفاده از انرژى موثر بوده و از اين رو منجر به تاثير فاکتورهاى مختلف تغذيه اى بر بازده استفاده از انرژى و اختلاف در نسبت هاى چربى به پروتئين در محصول نهايى خواهند شد . ميزان ذخيره چربى و پروتئين در بدن پديده بيولوژيکى مهمى بوده لذا هنگام عرضه محصول به بازار ضمن توجه به افزايش وزن و راندمان غذايى مى بايست مورد توجه قرار گيرد.افزايش تقاضا براى جوجه هاى داراى اندازه و ترکيبات يکسان توسط کسانى که عمل فرآورى انجام مى دهند باعث توجه بيشتر به تنظيم جيره ها جهت دستيابى به وزن و ترکيبات بدنى خاص شده است. همچنين دانش عمومى نسبت به افزايش بى مورد چربى در لاشه و احتمال به خطر افتاده سلامتى درحال افزايش مى باشد بنابراين تقاضا براى لاشه هاى داراى مقادير خاصى از پروتئين و چربى در حال افزايش است. همانگونه که بيش از اين نشان داده شده بعضى عوامل تغذيه اى مى توانند نسبت چربى به پروتئين لاشه را از طريق تاثير بر روى استفاده از انرژى و ابقا آن در بدن تغيير دهند در نظر گرفتن عوامل تغذيه اى مانند ميزان انرژى جيره ، منبع انرژى و نسبت انرژى به پروتئين بدون شک باعث بهبود رشد و ترکيبات لاشه در راستاى تامين رضايت مصرف کنندگان و کسانى است که عمل فرآورى لاشه را انجام مى دهند.
اثرات ميزان انرژى جيره
افزايش انرژى کمى بيشتر ازمقدار لازم غير از افزايش چربى ذخيره و افت ناچيز در ميزان رشد مشکلات قابل توجه ديگرى ايجاد نخواهد کرد.اين موضوع به واسطه اين حقيقت است که با افزايش سطح انرژى جيره حيوان بامصرف کم خوراک انرژى کافى بدست مى اورد از اين رو مصرف پروتئين کمتر از ميزان لازم جهت رشد و توليد طبيعى خواهد بود با افزايش چشمگير انرژى جيره مصرف غذا کم شده و کمبود پروتئين ، مواد معدنى و ويتامين ها پيش خواهد آمد ، در نتيجه احتمال کاهش رشد و افزايش چربى لاشه همراه با علائم کمبود پروتئين ، مواد معدنى و ويتامين ها وجود خواهد داشت.تحت شرايط محيطى خنک و معتدل ونيز شرايط محيطى گرم حد انرژى قابل متابوليسمى جيره حدود 2600 و 2400 کيلوکالرى در کيلوگرم جيره مى باشد.در سطوح پايين تر از اين حد جوجه ها به سختى قادر به افزايش خوراک مصرفى جهت تامين انرژى مورد نياز روزانه بوده لذا رشد و مقدار ذخيره چربى لاشه کاهش خواهد يافت. هنگام مصرف جيره هاى داراى انرژى پايين بافت هاى پروتئينى بدن به منظور تامين انرژى مورد نياز استفاده شده و چنين فرايند تحليل برنده مى تواند داراى شدت کافى جهت تحت تاثير قراردادن اعمال حياتى بدن را داشته باشد.

انرژی در جوجه های گوشتی

اثرات منبع انرژى
جيره ها اغلب با مقدار مشخصى از انرژى و پروتئين تنظيم مى شوند.هنگام دست يابى به غلظت پروتئين مورد نظر ترکيب آن از طريق بررسى توازن اسيد آمينه هاى اجزاى جيره مورد ملاحظه قرار مي گيرد.در صورتى که ماهيت اجزاى تشکيل دهنده انرژى جيره بندرت مورد توجه قرار مى گيرد.کارآيى کالرى حاصل از چربى و ساير منابع انرژى درنظر گرفته شده است.از آنجايى که در سطح پايين پروتئين جوجه ها قادر به تامين پروتئين مورد نياز روزانه نيستند مجبور به ذخيره انرژى متابوليسمى بيشتر به صورت چربى مى شوند تا ماهيچه . ازطرف ديگر افزايش سطح پروتئين جيره باعث بالارفتن پروتئين بدن و کاهش چربى ذخيره خواهد شد اين اثر هنگامى مشخص خواهد شد که چربى تامين کننده قسمت عمده اى از انرژى جيره باشد از این آزمايش مى توان این نتيجه را گرفت که انرژى چربى معمولا نمي تواند بيشتر از انرژى کربوهيدارت به صورت انرژى در بافت هاى چربى تبديل شود و اثر منبع چربى تا اندازه زيادى بواسطه سطح پروتئين جيره تعديل مى گردد .
تاثير نسبت انرژى به پروتئين
با همان منابع انرژى زمانى مى توان ميزان رشد و ترکيبات لاشه را به طور معنى دارى بهبود بخشيد که سطح پروتئين و اسيد آمينه نسبت به انرژى درحد بهينه اى حفظ گردد .براى مثال اين نظريه وجود داشت که ذرت انرژى زيادى براى جوجه ها فراهم مى نمايد ، اما تحقيقات نشان داده است که چنانچه جيره هاى کاربردى با بالاترين سطح ممکن ذرت داراى سطح متعادلى از پروتئين جهت ايجاد نسبت مناسبى از انرژى به پروتئين و اسيدهاى امينه ضرورى باشند مى توانند به طور موفقيت آميزى مورد استفاده قرار گيرند.همچنين به نظر مى رسيد که سطح بالاى چربى در جيره طيور بسيار سمى باشد.اين نظريه مجددا طى تحقيقاتى با مصرف جيره هاى حاوى 35 تا 40 درصد چربى و 45 تا 50 درصد پروتئين با انرژى 5000 کيلوکالرى در کيلوگرم و مشاهده رشد عالى جوجه هاى جوان رد گرديد . مطالعه اثرات انرژى - پروتئين بر ترکيبات لاشه نشان مى دهد که در سطح پايين پروتئين قسمت زيادى از انرژى که الزاما بواسطه مصرف بيشتر خوراک جهت جبران کاهش پروتئين مصرف مى گردد بصورت چربى در لاشه ذخيره خواهد شد و اين با کاهش آب موجود در لاشه در ارتباط مى باشد بنابراين همبستگى بين نسبت کالرى - پروتئين با آب يا پروتئين لاشه منفى مى باشد.کل چربى و اب لاشه نسبت معکوسى با هم دارند و اين رابطه تا زمانى که نسبت کالرى - پروتئين بالاتر از 50 باشد برقرار مى ماند ذخيره چربى در لاشه هنگامى از آب جايگزين شده بيشتر مى گردد که نسبت کالرى – پروتئين جيره هاى مصرفى بالاتر از 50 باشد .
ساير فاکتورهاى موثر بر استفاده از انرژى
اثرات انرژى بر رشد و کيفيت لاشه به ميزان بيشترى مى تواند توسط ساير فاکتورها مانند نژاد ، جنس ، اندازه ، فعاليت پرنده ، دماى محيطى و شيوع بيمارى تحت تاثير قرارگيرد اين واقعيت حتى هنگام تغذيه جوجه ها با رژيم غذايى يکسان نيز صادق مى باشد بنابراين جهت رسيدن به تغذيه بهتر انرژى در جوجه ها مطالعات بعدى بايستى با در نظر گرفتن توام تمام عوامل احتمالى باشد.

نقش تغذیه در کیفیت مرغ های گوشتی

روش های پرورش جوجه های گوشتی

طبقه بندی طیور + (جدول خصوصیات نژادی)

نکات موثر بر تولید تخم مرغ درگله های تخمگذار

صفحه ویژه طیور در سایت وت پارس

........................................

تهیه و تنظیم از سعید سیری

برگرفته از نوشته مهندس محمود صحرايی در فصلنامه چکاوک

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image