نژادهای برتر اسب در کشور ایتالیا

10 آذر 1394, ارسال شده توسط: Ehsanmerat

 

Italian Heavy Draught

نژاد ایتالین هیوی درافت
اسب های نژاد ایتالین هیوی درافت ممتاز ترین اسب سنگین وزن ایتالیا محسوب می شوند که به عنوان اسب سنگین وزن کشاورزی هم شهرت دارند. این اسب شباهت آشکاری به اسب برتن دارد که ناشی از  تأثیر مهم نژاد برتن بر این اسب است. اسب هیوی درافت درمنطقه فرر در شمال کشور ایتالیا و در طول نیمه دوم قرن نوزدههم میلادی منشاء گرفت. این نژاد از آمیزش اسب ناپلئونی با اسب عرب و هاکنی به منظور تولید اسب کاری سبک وزن و فعال ایجاد شد. با شدت گرفتن نیاز جامعه به نژادی برای کار در مزارع کشاورزی و حمل توپ های جنگی، پرورش دهنگان این نژاد به منظور اجرای برنامه های اصلاح نژادی از نژادهای سنگین به ویژه اسب بلنایز برای آمیزش و هیبرید گیری در این نژاد استفاده کردند. این برنامه در دهه 1920 میلادی با استفاده از نریان های خالص برتن شدت بیشتری گرفت تا سرانجام هیبرید حاصل به نژاد ایتالیّن هیوی درافت معروف شد.
اسب جذاب،چاق ،کوتاه و عضلانی ایتالین هیوی درافت به خاطر ساختار و گام های فعال معروف است. این اسب قادر به حفظ سرعت حتی در هنگام کشیدن بارهای سنگین است. این نژاد اندام های حرکتی بسیار قوی، مفاصل بزرگ و حجم بافت ماهیچه ای مناسبی دارد. هر چند امروزه نیاز به این اسب، مانند تمام نژادهای دیگر کاهش یافته است، ولی از این نژاد هنوز هم برای کار در برخی از مزارع کوچک و نیز برای تولید گوشت استفاده می شود.

 Italian Heavy DraughtItalian Heavy DraughtItalian Heavy Draught

Italian Heavy Draught

Italian Heavy Draught      Italian Heavy Draught      Italian Heavy Draught      Italian Heavy Draught      Italian Heavy Draught

Italian Heavy DraughtItalian Heavy DraughtItalian Heavy Draught

Italian Heavy Draught

 

 

 

 

 

Murgese

نژاد مورگس
منشا اسب نژاد مورگس دشت ارفانو و نواحی تپه ای نزدیک منطثه گراوینا است. اسب های اولیه نژاد مورگس حداقل به حدود 500 سال قبل بر می گردند. نوع امروزی این نؤاد به دهه ی 1920 میلادی بر می گردد. درطول اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، حاکم بندر مونوپولی نوع اولیه نریان های نژاد مورگس و چند صد راس ماديان این نژاد را برای آمیزش نگه داری کرد تا بتواند اسب های تازه نفسی برای سواره نظام کشور خود، فراهم کند. این اتفاق مهم ترین عامل رشد جمعیت در این نژاد بود، بعد از این اتفاق جمعیت این نژاد رو به کاهش گذاشت تا سرانجام در طول سال ها این نژاد منقرض گردید.
این اسب اساسا اسب سوارکاری سبکی است اما نسبت به نژاد آیریش درافت کیفیت سواری پایین تری را ارائه می دهد. تقریبا در طول دوران زندگی این نژاد یک دستگی و یکپارچگی دراین نژاد به چشم نمی خورد. از آمیزش مادیان مورگس با نریان های نژاد تروبرد یا سایر اسب های خون گرم، هیبرید بهتری نسبت به نژاد مورگس تولید می شود، کره های حاصل در سوارکاری بسیار بهتر از اسب های نژاد مورگس ظاهر می شوند.

 MurgeseMurgeseMurgese

Murgese

Murgese      Murgese      Murgese      Murgese      Murgese

MurgeseMurgeseMurgese

Murgese

 

احسان مرات

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image