نژادهای برتر گوسفند در کشور اسکاتلند

11 آذر 1394, ارسال شده توسط: Ehsanmerat

 

نژاد کستل میلک موریت
تاریخچه و پراکنش
منشا اصلی این گوسفند، نژاد شتلند انگلستان است اما احتمالا گوسفندان نژاد موفلون وحشی نیز در تولید این نژاد نقش بسیاری را داشته اند. این نژاد اسکاتلندي در طول تاریخ دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، حتی در سال 1970 میلادي هنگامی تنها یک راس قوچ و 10 راس میش این نژاد باقی مانده بودند، پدیده تلخ انقراض را هم مزه مزه کرده است. به همین دلیل این نژاد، از نژادهاي نادر و کمیاب در جهان به شمار castle milk mooritمی آید. چند راس باقی مانده سال 1970 میلادی، بنیان نژاد کسل میلک موریت امروزي را پایه گذاري کردند. قطعا مهم ترین دلیل در شباهت و وابستگی های این نژاد وجود تعداد کم نسخه های ژنتیک در این دوران بوده است. خوشبختانه با برنامه های دقیق این نژاد افزایش جمعیت ادامه می دهد تا در سال 1985 میلادي، تعداد این گوسفندان به 95 راس میش و در سال 1989 به 120 راس میش می رسد.

مشخصات ظاهری و خصوصیات تولیدی
این گوسفند جثه ظریف و اندام هاي حرکتی درازي دارد. پشم هاي کوتاه و محکم این نژاد بیشتر به رنگ قهوه اي مایل به زرد دیده می شود که به نام موریت معروف است. از پشم این نژاد پارچه هاي با کیفیتی تولید می شود. رنگ پشم در نیمه قدامی بدن قهوه اي تیره و در نیمه انتهایی روشن تر است. گوسفندان این نژاد  کاملاً رام و قابل نگه داري هستند، همچنین بسیار مقاوم بوده و می توانند تمام سال را در مرتع بگذرانند. میش هاي این نژاد بره زایی آسانی دارند و می توانند یک بار در سال (گاها دو بار) زایش انجام دهند. قوچ ها داراي شاخ هاي مارپیچ و سنگینی هستند.

 castle milk mooritcastle milk moorit     castle milk moorit

castle milk moorit     castle milk moorit

castle milk moorit     castle milk moorit

احسان مرات

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image