نژادهای برتر گوسفند در کشور ولز

11 آذر 1394, ارسال شده توسط: Ehsanmerat

 

Llanwenog

نژاد لان ونوگ
تاریخچه و پراکنش
گوسفندان نژاد لان ونوگ در طول قرن نوزدهم میلادی از آمیزش قوچ هاي نژاد شراپ شایر با گوسفندان محلی نژاد هیل (این نژاد منقرض شده است) در یک مزرعه خانوادگی در غرب کشور ولز (به صورت دقیق تر، دره تی فی) به وجود آمدند. نتیجه این آمیزش نژادي با صورت سیاه بود که تمام خصوصیات برتر والدین خود را داشت. این نژاد امروزه از منطقه دوون تا شمال غربی اسکاتلند پراکنده شده است. گوسفندان این نژاد قدرت تولید مثل بالایی دارند که باعث گردید در تولید نژاد سیار بارو کمبریج مورد استفاده قرار گیرند. محبوبیت این نژاد از سال 1960 میلادي در پی موفقیت آن در چند رقابت ملی افزایش یافت تا این که در سال 1970 میلادي به عنوان نژاد ملی ولز لقب گرفت.

مشخصات ظاهری و خصوصیات تولیدی
این نژاد داراي جثه متوسطی است. میانگین وزن قوچ ها به حدود 90 کیلوگرم و میانگین وزن میش ها 55 کیلوگرم می باشد. نژاد لان ونوگ داراي طبیعتی آرام و قابلیت نگه داري آسان است که می تواند پرورش این نژاد را براي دوره زمستان مناسب کند. این نژاد قدرت باروري بالایی دارد و میانگین بره زایی آن حدود 180 درصد است که در گله هاي اختصاصی می تواند درصد هاي بالاتري را نیز ایجاد نماید. میانگین تولید شیر میش هاي بالغ 56 کیلوگرم در یک دوره است. وزن دو قلوهاي خالص این نژاد 19.9 کیلوگرم و وزن بره هاي حاصل از آمیزش هاي خالص 16 کیلوگرم می باشد. بره هاي متولد شده در اولین پاییز آماده آمیزش با قوچ ها هستند و طول عمر زیادي دارند.

LlanwenogLlanwenogLlanwenog

Llanwenog

Llanwenog      Llanwenog      Llanwenog      Llanwenog      Llanwenog

LlanwenogLlanwenogLlanwenog

Llanwenog

  

 

 

 

   احسان مرات

 

 

 

 

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image