چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

08 دی 1394, ارسال شده توسط: Ehsanmerat

آدام جونز عکاسی است که بیش از 20 سال با حیوانات کار کرده و در طول این مدت از سگ‌هایی که در مراحل مختلف زندگی خود بودند، تصویربرداری نموده. برخی از آن‌ها توله‌ سگ‌های جوانی بودند، در حالی‌ که برخی دیگر مسن‌تر و عاقل‌تر هستند.هم اکنون در چشم سوم تعدادی از جالب ترین تصاویر این تغییر نسل ها را مرور می کنیم. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

آدام جونز عکاسی است که بیش از 20 سال با حیوانات کار کرده و در طول این مدت او از سگ‌هایی که در مراحل مختلف زندگی خود بودند، تصویربرداری نموده. برخی از آن‌ها توله‌ سگ‌های جوانی بودند، در حالی‌ که برخی دیگر مسن‌تر و عاقل‌تر هستند. این دگرگونی‌های سنی الهام‌ بخش باعث شد تا او کتابی به نام یاران وفادار گذشته و حال" (Faithful Friends Then & Now) بنویسد و بخشی از تصاویر این اختلافات سنی را به نمایش بگذارد.

Jones در کتاب خود می‌نویسد: عمر یک سگ نشانه‌های زیادی در زندگی ما بر جای می‌گذارد. ما آنها وقتی توله هستند، می‌خریم، درست هنگامی که در اوج بامزگی و دست‌ و پا چلفتگی هستند. سپس به آن‌ها آموزش می‌دهیم، یاد می‌دهیم که رفتار بهتری داشته باشند. ارتباطات بین ما و آنها در طول زمان عمیق‌تر می‌شود. با بزرگ‌تر شدن سگ ها، تغییراتی پیش میاید و این دفعه ما سعی می‌کنیم بیشتر از آن‌ها و از آموزه‌ هایشان یاد بگیریم. زندگی باوجود یک سگ درکنارتان واقعاً بهتر خواهد بود.هم اکنون شما را به مشاهده تعدادی از این تصاویر زیبا در بخش ویژه سایت وت پارس با عنوان چشم سوم ، دعوت می کنیم.

 چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Maddy

10 ساله 5 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Corbet

11 ساله 2 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Audrey

12 ساله 3 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Rufus

13 ساله 6 ماهه

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Copper

10 ساله 3 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Fred

10 ساله 2 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Kayden - Brodie

7 ساله و 12 ساله 11 ماهه و 5 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Poppy

7 ساله 1 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Maddie - Ellie

13 ساله و 14 ساله 6 ساله و 7 ساله

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Lily

15 ساله 8 ماهه

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Sydney - Savannah

9 ساله و 10 ساله 5 ماهه و 16 ماهه

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Abigale

8 ساله 4 ماهه

 

 

چشم سوم : تصاویر دلگرم‌ کننده از توله ‌سگ‌ هایی که تبدیل به سگ ‌های بالغ و عاقل شدند!

Briscoe

10 ساله 1 ساله 

 

احسان مرآت

ترجمه : احسان مرآت

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image