تولید مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک با جایگزینی عصاره متانولی یونجه (مقاله)

11 دی 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

در طی سالیان اخیر  به دلیل ممنوعیت مصرف و یا محدود شدن استفاده از آنتی ‏بیوتیک‏ ها به عنوان افزودنی غذایی در تغذیه طیور افزودنی‏ هایی به عنوان افزودنی‏های سالم، مورد توجه صنعت طیور قرار گرفته است.به مرغ های حاصل مرغ سبز می گویند.در این مقاله یکی از روش های تولید مرغ سبز را بر اساس یافته های علمی بررسی می کنیم. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

تولید مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک با جایگزینی عصاره متانولی یونجه (مقاله)

در طی سالیان اخیر  به دلیل ممنوعیت مصرف و یا محدود شدن استفاده از آنتی ‏بیوتیک‏ ها به عنوان افزودنی غذایی در تغذیه طیور، افزودنی‏هایی مانند فیتوبیوتیک‏ ها به عنوان افزودنی‏های سالم، مورد توجه صنعت طیور قرار گرفته است.در این مقاله که توسط امین رضا ژولیده پور ، کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه واحد ارسنجان و دو تن از دیگر محققان تدوین شده است ، یکی از روش های جدید برای تولید مرغ های به اصطلاح سبز یا همان مرغ های تولیدی بدون آنتی بیوتیکی مورد بررسی قرار می گیرد.در این متن خلاصه مقاله آورده شده است.برای مطالعه کامل مقاله می توانید متن اصلی به همراه جداول و سایر اطلاعات را در قالب یک فایل پی.دی.اف در انتها دریافت نمایید.

روش

تعداد 60 قطعه جوجه یک‏روزه گوشتی نر سویه راس به‏ طور تصادفی به سه تیمار تقسیم شدند. تیمارها شامل: کنترل شاهد، یونجه 0.1 درصد، یونجه0.15درصد می باشد که از هیچ نوع آنتی بیوتیکی دراین طرح استفاده نشده است و در پایان دوره پرورش آنزیم‏های شاخص عملکرد کبد (AST,ALT,ALP) تعیین شد و وزن تیمارها  بررسی گردید.نتایج: تیمارها از لحاظ آنزیم های شاخص عملكرد کبد افزایش نشان داده اند ولی فقط آنزیم ALP در سطح01/0P< معنی دار بوده و دو آنزیم دیگر یعنیAST,ALT افزایش معنی داری را نشان ندادند. از لحاظ افزایش وزن نیز تمامی گروه ها نسبت به گروه شاهد کنترل، افزایش معنی داری را در سطح 001/0P< نشان می دهد. نتیجه گيري: با جایگزینی عصاره الکلی یونجه در دوز مصرفی ذکر شده می توان بدون استفاده از آنتی بیوتیک ها به افزایش وزن مطلوب؛ بدون ایجاد مشکل خاص متابولیکی در طول دوره پرورش جوجه های گوشتی دست یافت.

نتایج حاصل از انجام برخی مطالعات به عمل آمده درکشورهای جهان حتی در  ایران، نشان‏دهنده امکان استفاده از افزودنی‏ هایی از قبیل عصاره ی گیاهان دارویی در تغذیه طیور به منظور افزایش بازدهی تولید آنها می‏ باشد (عبداللهی و کامیاب،2003)
در اغلب کشورها و از جمله ایران کمبود پروتئین حیوانی وجود داشته و این امر بالطبع به سلامت جامعه انسانی لطمات قابل توجهی وارد می‏آورد. کمبود پروتئین در جیره غذایی انسان سبب کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری‏ها، کاهش نیروی کار، کاهش توان روحی و جسمی افراد و افزایش میزان مرگ و میر می شود. پروتئین حیوانی از طریق شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز و سفید (مرغ، ماهی، میگو) تأمین می‏ گردد. طیور کارآمدترین راه تبدیل محصولات فرعی و ضایعات کشاورزی به گوشت و تخم‏مرغ برای مصرف انسان می‏باشد. بنابراین پرورش طیور و افزایش تولیدات آنها یکی از مهم‏ترین و عملی‏ ترین راه‏های تأمین پروتئین حیوانی در کشور ما است. پرورش طیور صنعتی توسعه یافته می‏ باشد، به طوری که قادر است غذای قابل مصرف بیشتری را با هزینه کمتر برای جمعیت کشور ما فراهم سازد. کشور ایران با تولید 2 میلیون تن مرغ آماده طبخ در سال 1392 هفتمین کشور تولیدکننده مرغ جهان بوده است.در طی سالیان اخیر و به دلیل ممنوعیت مصرف و یا محدود شدن استفاده از آنتی‏ بیوتیک ‏ها به عنوان افزودنی غذایی در تغذیه دام و طیور، به کارگیری افزودنی‏هایی مانند پروبیوتیک‏ ها و فیتوبیوتیک‏ها  به عنوان ترکیبات جایگزین آنتی‏بیوتیک‏ها، مورد توجه صنعت دامپروری و به ویژه صنعت پرورش طیور قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام برخی مطالعات به عمل آمده در ایران نیز نشان‏ دهنده امکان استفاده از این افزودنی‏ها در تغذیه طیور به منظور افزایش بازدهی تولید آنها می‏ باشد (عبداللهی و کامیاب،2003)
عوامل تاثیرگذار بر پاسخ پرنده به محرک  های رشد گیاهی
کراس و همکاران (2007) با مقایسه اثرات گیاهان دارویی مختلف و روغن آن‏ها بر عملکرد جوجه‏ های گوشتی، استنتاج کردند. کمیت و کیفیت مواد شیمیایی فعال موجود در عصاره های گیاهی، در اثرگذاری این مواد بر عملکرد پرنده مؤثر می باشند. از جمله فاکتورهایی که ممکن است تاثیر محرک های رشد گیاهی بر عملکرد پرنده را تحت تاثیر قراردهند، می توان: 1- بخش هایی از گیاه که مورد استفاده قرار گرفته اند 2- ویژگی های فیزیکی بخش های مورد استفاده گیاه  3- ژنتیک گیاه  4- سن گیاه  5- مقدار مصرف شده از مواد گیاهی  6- روش استخراج عصاره  7- زمان برداشت گیاه  و 8- رقابت و اثر متقابل مواد گیاهی با دیگر مواد مغذی را نام برد (یانگ و همکاران، 2009). به علاوه اثرگذاری مواد محرک های رشد گیاهی می تواند تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی نظیر وضعیت تغذیه حیوان، عفونت، ترکیب جیره و محیط قرار گیرد (گیانناز و همکاران، 2003).اگرچه محرک های رشد گیاهی دسته ای از مواد افزودنی طبیعی هستند، ولی به منظور استفاده گسترده تر از آن ها در تغذیه طیور لازم است تحقیقاتی به منظور مشخص کردن مکانیسم عمل این مواد، رقابت آن‏ها با دیگر اجزای جیره، اثر سمیت و نیز سنجش سلامتشان در جیره صورت گیرد.

مرغ سبز

عصاره گیری
گیاه مورد آزمایش به میزان 10 کیلوگرم تهیه، در آزمایشگاه گیاه شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  جهاد کشاورزی فارس از نظر گونه و کد هرباریوم مورد تأیید قرار گرفت.

روش عصاره گیری

نام علمی این روش، عصاره گیری به روش خوابانیدن در حلال می باشد و حلال مصرفی؛ متانول صنعتی90٪می باشد. گیاه یونجه را تحت شرایط استاندارد در سایه خشک و سپس نمونه‏ ها جهت عصاره‏ گیری در آزمایشگاه عصاره‏ گیری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی انجام شد عصاره‏ با حل شدن در آب مصرفی جوجه‏ ها به آن‏ها داده شد. جهت حل کردن عصاره، ابتدا عصاره در حجم برابر با الکل طبی حل و سپس در آب شرب جوجه‏ ها به صورت محلول در‏می‏ آمد.
بررسی عملکرد کبد

کبد با محدود کردن ورود مواد سمی به داخل جریان خون و به عنوان یک زباله خردکن، با ‏ فراورده ‏های متابولیک سمی تولید شده در جای دیگری در بدن و تبدیل آن‏ها یه به شکل شیمیایی که بتوانند دفع شوند، عمل می‏ کند. کبد در دو سطح مواد را که از گردش خون پورتال منشأ می‏ گیرند را برداشت و دتوکسیفه یا متابولیزه می‏ کند. اولین سطح آن که فیزیکی بوده و توسط سلول‏های کوپفر انجام می‏شود و به فاگوسیتوز باکتری‏ ها منجر می‏شود. سطح دوم دفاعی، بیوشیمیایی است. در سلول‏‏های کبدی آنزیم‏ های وسیعی وجود دارد که توکسین‏های اگزوژن و اندوژن را اصلاح و متابولیزه می‏کنند. این واکنش‏ ها به دو گروه عمده تقسیم می‏شوند:

- واکنش‏های فاز I شامل اکسیداسیون، هیدروکسیلاسیون و دیگر واکنش‏های تسریع شده توسط سیتوکروم p-450

- واکنش‏های فاز II که متعاقب واکنش‏های فاز I دنبال می‏ شود که فرآورده‏ های حاصل را با مولکول‏های دیگر، همچون اسید گلوکورونیک، سولفات، اسیدهای آمینه یا گلوتاتیون کونژوگه می‏کنند تا دفع‏شان را افزایش دهند.اهمیت کبد برای هومئوستاز، یکی از تشخیص‏های کلینیکی عمده است. یکی از تست‏های مهم بررسی عملکرد کبد آنزیم‏ های کبدی است. وقتی هپاتوسیت‏ ها توسط پاسخ‏‏های نکروتیک به التهاب یا عفونت می‏میرند، آنزیم‏هایی مانند آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) آزاد می‏ کنند. این آنزیم ‏ها به آسانی در سرم قابل اندازه‏ گیری است و افزایش آن صدمه کبدی را نشان می‏ دهد(کوپن و استانتون ، 2010).

آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT(Alanin aminotransferase :این آنزیم که قبلاً به نام گلوتامیک پیروویک ترانس آمیلاز (GPT) شناخته می‏ شد بطور طبیعی در سرم و مایع نخاعی یافت شده، ولی در ادرار وجود ندارد. سطح آنزیم ALT در سیتوپلاسم هپاتوسیت‏ها بیشتر از مایع خارج سلولی بوده و صدمات کبدی باعث خروج آن از سلول باعث افزایش غلضت سرمی آن می‏ شود (زارعی، 1385).
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST(Aspartat amino transfras:نام دیگر آن گلوتامیک اکسالواستیک ترانس آمیناز (GOT) می‏باشد. سطح AST سرم ممکن است در بیماری‏های کبدی تمامی گونه‏های جانوری افزایش یابد. این آنزیم در هپاتیت حاد و گاهی امراض مزمن کبدی افزایش می‏یابد. این آنزیم همچنین در بیماری‏های قلبی و ضایعات ماهیچه حرکتی نیز افزایش می‏ یابد (زارعی، 1385).
آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP(Alkalin phosphatase:آلکالین فسفاتازها از آنزیم‏های سرم هستند که در بیماری‏های کبدی و استخوان افزایش می‏ یابد. سطح آلکالین فسفتاز سرم به طور طبیعی در افراد جوان بالاتر از افراد مسن است. در افراد بالغ آلکالین فسفاتاز به طور عمده از کبد سرچشمه می‏‏گیرد. در صورتی که در طیور درحال رشد، مهم‏ترین منشأ آن سلول‏های استخوانی است. مقدار این آنزیم در بیماری‏های مجاری کبدی، صفراوی و گسترش ضایعات کبدی، ضایعات ناشی از استئویلاست‏های استخوانی، در زمان ترمیم استخوان، ضایعات دستگاه گوارش نظیر سوء جذب، نکروز شش‏ها و کلیه‏ها، انفارکتوس طحال و هیپرتیروئیدیسم افزایش می‏یابد (زارعی، 1385).
آنالیز آماری داده ها

داده های حاصل از آزمایش با استفاده از روش مدل های خطی ANOVA نرم افزارSPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین تیمارها از طریق آزمون دانت انجام گرفت.

نتیجه گیری
در این تحقیق عصاره الکلی یونجه باعث افزایش میزان آنزیم ALP می گردد که در جوجه های گوشتی به دلیل اینکه درحال رشد هستند و به بلوغ نرسیده اند، این افزایش می تواند ناشی از رشد استخوان ها و افزایش سلول های استخوانی در جوجه های گوشتی باشد و با توجه به اینکه آنزیم های اختصاصی برای عملکرد کبد، آنزیم هایAST,ALT  می باشد و در این تحقیق مشخص شده است که این آنزیم ها افزایش معنی داری را نشان نداده اند و نه تنها تاثیر منفی بر افزایش وزن جوجه ها نداشته؛ بلکه باعث افزایش وزن نیز در شرایط بدون استفاده از آنتی بیوتیک شده است. با توجه به یافته های فوق، نتیجه گرفته می شود که عصاره الکلی یونجه باعث بهبود عملکرد طیور از لحاظ افزایش وزن، بدون مسمومیت حاد کبدی می گردد و جایگزین مناسبی برای مصرف آنتی بیوتیک ها در صنعت طیور می باشد.

دانلود مقاله کامل

برای مطالعه دقیق تر مقاله و جزییات دقیق آن می توانید این مقاله را در قالب یک فایل از وت پارس دریافت نمایید.برای دانلود مقاله این لینک را کلیک نمایید.

اطلاعات نویسنده

امین رضا ژولیده پور - کاردان دامپزشکی . کارشناسی تولیدات دامی . کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری - دارای رتبه دو مشاوره حقیقی از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مرغ سبز (دانستنی هایی در مورد مرغ های سبز)

صفحه ویژه طیور در وت پارس

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image