دمای آب مصرفی طیور تخمگذار

07 دی 1391, ارسال شده توسط: saeedseery

به طور معمول به پرورش دهندگان طیور تخمگذار توصیه شده است که دمای آب مصرفی طیور را تا حد امکان، به خصوص وقتی که درجه حرارت محیط افزایش می یابد، خنک نگهدارند. دردانشگاه یووا دو آزمایش دراین رابطه انجام گردید. آیا تا به حال چیزی در مورد دمای آب مصرفی طیور و به ویژه طیور تخمگذار مطالعه کرده اید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

درآزمایش اول آبی بادمای ۱۸ یا ۲۷ درجه سانتی گراد برای مرغهای تخمگذار دارای سن ۲۹ هفتگی که دردمای محیطی متوسط ۳۱ درجه سانتیگراد برای مدت ۴ هفته نگهداری می شدند، تامین گردید. دردو هفته نخستین آزمایش، مرغهایی که آبی بادمای ۱۸ درجه سانتی گراد دریافت می کردندمصرف غذای بیشتری داشتند ولی بعد ازدو هفته تغییری مشاهده نشد. مصرف آب تحت تاثیر دمای آب نبود ولی باافزایش درجه حرارت محیط، مصرف آب افزایش یافت. درآزمایش دوم، آبی بادمای ۱۵، ۱۹، ۲۳ و یا۲۷ درجه سانتی گراد دردمای محیطی متوسط ۵/۳۲ درجه سانتی گراد برای مرغها مهیا گردید. مصرف غذا در نخستین هفته تقریبا ۳۰% افت کرد، ولی اثر دمای آب مصرفی همچون آزمایش اول به وضوح مشخص نبود.

زمانیکه دمای آب به ۲۳ درجه سانتی گراد رسید، کاهش مصرف غذا مشهود بود. همچنین پرندگان درطول انجام آزمایش دراین تیمار به طور بارز آب بیشتری مصرف کردند. بااین وجود، محققین اختلافات بارزی میان تک تک مرغها درهنگام پاسخ به درجه حرارت های مختلف محیطی و دماهای مختلف آب مصرفی یافتند. درتمامی موارد، کاهش مصرف خوراک درآغاز وقوع افزایش دمای محیط وجود داشت و درطی انجام این آزمایشات به خوبی به اثبات رسید. لازم به ذکر است، پرندگان درنهایت بادرجه حرارت بالا سازش می یابند ولی آب خنک می تواند این مراحل راتسریع بخشد و پاسخ منفی پرنده رادرابتدای واکنش کاهش دهد.


صفحه ویژه طیور در وت پارس
......................................
تهیه و تنظیم از سعید سیری
بر اساس نوشته ای از دکتر رامین اشرافی

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image