دستاورد تولید بتاکاروتن طبیعی از جلبک

Error

MESSAGE: perhaps no item tables exist
TYPE: NO DATA
DEBUG INFO:
CODE: -103

Error

MESSAGE: DB Error: unknown error
TYPE: PEAR
DEBUG INFO: SELECT i.item_id, ia.addition, i.start_date FROM item i, item_addition ia, item_type it, item_type_mapping itm WHERE ia.item_type_mapping_id = itm.item_type_mapping_id AND it.item_type_id = itm.item_type_id AND i.item_id = ia.item_id AND i.start_date < '2018-01-16 21:18:52' AND (i.expiry_date > '2018-01-16 21:18:52' OR i.expiry_date IS NULL) AND itm.field_name = 'title' AND i.status = 4 ORDER BY i.hits DESC LIMIT 20 [nativecode=126 ** Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bbe_0.MYI'; try to repair it]
CODE: -1

Error

MESSAGE: perhaps no item tables exist
TYPE: NO DATA
DEBUG INFO:
CODE: -103

Error

MESSAGE: DB Error: unknown error
TYPE: PEAR
DEBUG INFO: SELECT i.item_id, ia.addition, i.start_date FROM item i, item_addition ia, item_type it, item_type_mapping itm WHERE ia.item_type_mapping_id = itm.item_type_mapping_id AND it.item_type_id = itm.item_type_id AND i.item_id = ia.item_id AND i.start_date < '2018-01-16 21:18:52' AND (i.expiry_date > '2018-01-16 21:18:52' OR i.expiry_date IS NULL) AND itm.field_name = 'title' AND (it.item_type_id = 2 OR it.item_type_id = 6) AND i.category_id = 22 AND i.status = 4 ORDER BY i.last_updated DESC LIMIT 20 [nativecode=126 ** Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bbe_0.MYI'; try to repair it]
CODE: -1

10 دی, 1391, ارسال شده توسط: saeedseery

مدیر بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور گفت: دستاورد تولید بتاکاروتن طبیعی از جلبک، در سطح پایلوت برای اولین‌بار در کشور رونمایی شد.دکتر محمدامین حجازی با اشاره به ویژگی‌های بارز این سیستم جدید که برای اولین‌بار در کشور ارائه می‌شود، افزود: با راه‌اندازی این سیستم می‌توان به خودکفایی در تولید ماده با ارزش بتاکاروتن دست یافت. وت پارس شما را به مطالعه مشروح این خبر در ادامه مطلب دعوت می کند.

مجری طرح در حاشیه مراسم رونمایی از این دستاورد مهم که در بیوتکنولوژی شمال غرب و غرب کشور در تبریز طراحی و احداث شده است، گفت: طی مراسمی با حضور دکتر خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، آیت‌اله عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، دکتر پرهمت معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مدیران و رؤسای ستادی و مؤسسات و محققان وزارت جهاد کشاورزی، از دستاورد مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور در طراحی و ساخت سیستم فتوبیوراکتور جدید برای تولید بتا‌کاروتن طبیعی از جلبک دونالیلا رونمایی شد.

دکتر محمدامین حجازی با اشاره به ویژگی‌های بارز این سیستم جدید که برای اولین‌بار در کشور ارائه می‌شود، افزود: با راه‌اندازی این سیستم می‌توان به خودکفایی در تولید ماده با ارزش بتاکاروتن دست یافت و علاوه بر آن ده‌ها میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی، دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت فتوبیوراکتورهای تمام کنترل شده، توسعه صنعت بیوتکنولوژی ریزجلبک‌ها درکشور، ایجاد اشتغال برای نیروی کار متخصص و ساده، استفاده بهینه از منابع کم ارزش بخش کشاورزی جهت تولید ترکیبات با ارزش بالا از دیگر ویژگی‌های بارز این سیستم است.

 

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image