ماهی زبرا ( معرفی به همراه تصاویر و ویدیو)

23 مرداد 1392, ارسال شده توسط: alirezahatami

بدون شک ماهی زیبرا دانیو جزوه معروف ترین ماهیان زینتی در جهان است. این ماهیان به دلیل سایز کوچک و احتیاجات اندک شان معمولا جزوه اولین ماهیانی هستند که در اکواریوم های کوچک اب شیرین مستقر می شوند.راحت بودن تکثیر انها در اکواریوم سبب شده است به عنوان گونه ای مناسب برای انجام انواع ازمایشات زیستی مورد توجه قرار بگیرد.ماهی های اِین جنس اکثرا بومی شرقِی بوده و خاستگاه عده ای از آنها هندوستان می باشد. این ماهی ها از نظر نگهدارِی در آکوآریوم از محبوبیت و معروفیت خاصی برخوردار می باشند .وت پارس شما را به مشاهده ی این مطلب در ادامه مطلب دعوت میکند.

--------------------------------------

 

ماهی زبرا

نام ماهیان : زبرا دانیو

طول حداکثر: 5 سانتی متر

سطح شنا: تمام سطوح آب

مکانهای جاگیری : میان تخته سنگها،گیاهان

نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب

همزیستی: سازگار با تمام گونه های هم سایز و غیر گوشتخوار اکواریومی

تغذیه: غذای خشک ترکیبی از مواد گیاهی و پروتین های جانوری

خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما 26 درجه سانتی گراد - سختی آب 8 درجه - PH= 7

دشواری نگهداری: گروه 1

 

ماهی های زبرا (دانیو)

ماهی های اِین جنس اکثرا بومی شرقِی بوده و خاستگاه عده اِی از آنها هندوستان می باسد. اِین ماهی ها از نظر نگهدارِی در آکوآریوم از محبوبِیت و معروفِیت خاصِی برخوردار می باشند .

دانبوی گورخر یا زِیبرادانِیو 

اندازه این ماهِی که بومی بنگال و هندوستان است تا 3 سانتِیمتر ِیا کمی بِیشتر می رسد .نخستِین بار در سال 1905 به اروپا برده شد .بِین ماهی های تخمگذار آکوآریومی ، بدون شک اِین ماهِی از معروفترِین آنها به شمار می آید .ماهِی بسِیار فعالی است و بصورت دسته ای حرکت می کند .برروی بدن آن خطوط افقِی زِیبایی وجود دارد که شکل رنگ بندِی گورخر به آن می دهد .اِین ماهِی معمولا مزاحم ساِیر ماهی ها نمی شود . 

تشخِیص نر و ماده در فصل تخم ریزی  آسان است، زیرا ماده ها داراِی شکمی بزرگتر می باشند .ماهِی ماده روی بدن و بخصوص باله دمی ، رنگ امیزی زرد بِیشترِی از ماهِی نر دارد. 

تخمگذارِی آن بسِیار جالب است و ماهِی علاقه خاصِی به خوردن تخمهاِی خود دارد و معمولا قبل از اِینکه تخمها به کف آکوآریوم برسند آنها را می خورند .براِی اِین منظور باید اقدامات لازم براِی جلوگِیرِی از خورده شدن تخمها به عمل آِید .معمولا باید عمق آب آکوآریوم کم شود تا ماهِی فرصت خوردن تخم ها را قبل از رسِیدن به کف آکوآریوم نداشته باشد. در کف آکوآریوم باید مقدارِی سنگرِیزه و ِیا گوِیچه شِیشه اِی به عمق 5/2 تا 3 سانتِیمتر رِیخته شود تا تخم ها که فاقد قدرت چسبندگِی هستند در داخل آنها جایگزین شوند. به کار بردن سنگرِیزه و گوِیچه شِیشه اِی بزرگ خطرناک است زِیرا در مواقعِیکه ماهِی می ترسد ممکن است به داخل اِین سنگرِیزه ها رفته و نتواند خارج شود .بنابراِین قطر آنها باید از 6 تا 8 میلیمتر تجاوز ننماِید .

یکِی از بهترِین راههاِی جلوگِیرِی از تلفات تخم ها و خورده شدن آنها به وسِیله ماهی ها ، قرار دادن ِیک لاِیه حصِیر شِیشه اِی در کف آکوآریوم است .حصِیر شِیشه اِی از لوله هاِی شِیشه اِی به قطر 5 تا 8 میلیمتر بافته می شود فاصله بِین هر دو شِیشه نباِید از 2 تا 4 می لِیمتر بِیشتر باشد .دو لوله شِیشه اِی را در کف آکوآریوم باید طورِی قرار داد که زِیر سر و ته بافته شِیشه اِی قرار گِیرند .معمولا کف باید لخت باشد ولِی اگر ماسه ِیا سنگرِیزه هاِی کوچک در کف آن وجود دارد باید ابتدا آن را به خوبِی تسطِیح کرده و سپس بافته شیشه ای را روی آن قرار داد .اگر قطر دو لوله شیشه ای زیر آن 10 میلِیمتر باشد ، فاصله بافته از کف آکوآریوم بهمین میزان خواهد بود .آب بالای این بافته نباِید از 10 سانتِیمتر بِیشتر باشد. 

هنگام نزدِیک شدن تخم رِیزِی باید هر ماده بارور را جدا گانه در ِیک ر قرار داده و مدت ِیک هفته با غذاِی زنده بخوبِی تغذِیه نمود .پس از آماده شدن آکوآریوم مخصوص تخم رِیزِی و قرار دادن آن در محل نورگِیرِی ، ابتدا ِیک ماده خوب در آکوآریوم قرار میگیرد .روز بعد 2 تا 3 نر فعال به آکوآریوم اضافه می شود .اگر تخم ریزی در مدت 3 یا4 روز انجام نشود باید مجددا ماهی ماده به آکوآریوم مخصوص تغذِیه برگشت داده شود و پس از ِیک هفته مجددا با همان ترتِیب دفعه قبل به آکوآریوم مخصوص تخم ریزی منتقل گردد

وقتِی که ماهی های نر شروع به تعقِیب ماهِی ماده می کنند ، موقع تخم رِیزِی فرا رسِیده است. طبِیعتا پس از تخم رِیزِی قطر شکم ماهِی ماده کوچک خواهد شد .چون تخمها پس از تخم رِیزِی از بِین لوله هاِی شِیشه اِی به کف آکوآریوم می رِیزند.دِیگر احتِیاجِی به مراقبت از تخمها و جلوگِیرِی از خورده شدن آنها بوسِیله والدِین نِیست .اگر کف آکوآریوم شِیشه اِی باشد از زِیر می توان تخمها را مشاهده نمود .تعداد تخمها در هر تخم رِیزِی حدود 200 عدد می باشد. 

پس از تخم رِیزِی باید والدِین را از آکوآریوم خارج کرد و می توان با دقت هرچه بِیشتر حصِیر شِیشه اِی را نِیز از آکواریوم بِیرون آورد .در حرارت مناسب تخم ریزی که 25 تا 27 درجه سانتِیگراد است لاروها معمولا پس از دو روز از پوسته تخم خارج می شوند .با توجه به تعداد زِیاد آنها باید دو سه روز اول به آنها آب محتوی انفوزوئر داد ( کشف انفوزوئرها در قسمت تولِید غذاِی زنده بحث شده است ) .در دو روز اول زندگِی حرکات آنها نسبتا ناجور است ولِی بزودِی رفتار و حرکات آنها عادی و اشتهاِی آنها خوب می شود.

تغذِیه خوب و کافِی در اِین ماهی ها اثر بسِیار مطلوب دارد .پس از اِینکه بچه ماهی ها به حدِی رسِیدند که بتوانند با غذاِی مصنوعِی تغذِیه شوند باید از نظر قد و سلامت بدن، آنها را رقم بندِی نمود .اِین ماهی ها در یک سالگِی بالغ می شوند و ماهی ها دو ساله پِیر به حساب می آیند. 

سن آنها معمولا از دو سال تجاوز نمی کند .این ماهِی همه چِیز خواراست که تغِیِیرات درجه حرارت 18 تا 29 درجه سانتِیگراد را به خوبِی تحمل می نماِید. کارشناسان حیات وحش در یک مطالعه جدید متوجه روش عجیب و جالب ماهی‌های زبرا برای جفت‌یابی شده‌اند.

این کارشناسان دریافته‌اند که ماهی‌های زبرا برای جلب توجه جنس مخالف رنگ بدن خود را تغییر می‌دهند و به رنگ‌های مختلف درمی‌آیند.

به گزارش لایوساینس، کارشناسان دانشگاه طب فیزیکی در وین در آزمایشات جدید خود متوجه شده‌اند که ماهی‌های زبرایی که در آکواریوم‌های خانگی نگهداری می‌شوند معمولا هیچ تغییر رنگ مرتبط با جفت‌گیری را از خود نشان نمی‌دهند و یا لااقل ممکن است این تغییرات به شکل آشکار به چشم انسان‌ها قابل رویت نباشند اما بررسی‌های دقیق تایید می‌کند که وقتی این ماهی‌ها آماده جفت‌گیری هستند در هر دو جنسیت نر و ماده تغییرات در رنگ بدن مشاهده می‌شود و تغییر رنگ بدن در رفتارهای تولیدمثل این‌گونه نقش اساسی ایفا می‌کند. شرح این آزمایشات در مجله “Ethology” منتشر شده است.

محققین از فرایند ذهنی یک ماهی زبرا فیلم گرفته اند. برای اولین بار محققین ژاپنی از حرکت فکر در مغز یک ماهی زبرا فیلم تهیه کرده اند.با اصلاح ژنتیکی یک لارو ماهی زبرا برای ایجاد درخشش در واکنش به یونهای کلسیم که در طول فعالیت نورونی به سرعت به حرکت می کنند.دانشمندان می توانند ناحیه ای را که در طول فعالیت مغزی فعال می شود را دنبال کنند.

تهیه و تنظیم از علیرضا حاتمی

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image