معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی : راهی به جز واکسیناسیون طیور نداریم!

30 دی 1396, ارسال شده توسط: saeedseery

وت پارس - معاون بهداشتی وپیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درسفری یک روزه به قم ضمن حضوردراداره کل دامپزشکی استان ، درجلسه شورای مدیران این اداره کل شرکت نمودند.

معاون بهداشتی وپیشگیری سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش وت پارس ، درابتدای جلسه معاونت سلامت دامپزشکی استان با ارائه پاورپوینت درخصوص عوامل شروع بیماری آنفلوانزا (تالابها، طیورروستایی ،طیورآزادپرواز وخودروها) و آنچه که درباره شیوع بیماری دخیل بوده(تراکم مرغداریها،عدم گزارش به موقع،عدم مدیریت کود، عدم سیستم ضدعفونی، عدم مدیریت انبارخوراک وتغییرات جوی) و همچنین مواردی که باعث گسترش بیماری دراستان گردید(عدم وجودنقدینگی، عدم کارگرماهرو...) اشاره نمودند.
مدیرکل دامپزشکی استان  ضمن خیرمقدم به معاون بهداشتی وپیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، طی سخنانی کوتاه به مقاومتها ودغدغه های پس ازبحران پیش آمده ومباحثی همچون قرنطنه اشاره نمودند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیوردامپزشکی قم درادامه با اشاره به 92 کانون بیماری افزود 8 مورد کانونها واحدهای غیرمجازبوده اند .حیدری گفت، تاکنون 24 مورد پرونده تشکیل که با هماهنگی مقام قضایی تایک سال حبس نیزجهت مجرمین صادرشده است. وی با ارائه پاورپوینت و نمایش مناطق درگیربیماری و تراکم مرغداریها را دراستان به نمایش گذاشت.درادامه ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور به ارائه خلاصه برنامه های این سازمان درسال 97 پرداختند و افزودند،طغیان بیماری آنفلوانزای طیورحدود 2 ماه زودتر نسبت به سال گذشته آغازگزدید.وی گفت، جهت مبارزه و پیشگیری از این بیماری کشور را به چهارقست تقسیم بندی نموده ایم. ماکنعلی اظهارداشت، ما باید ازتجارب جهانی استفاده کنیم وی اظهارداشت،کشورهایی مانند چین، مکزیک،اندونزی ،ویتنام و حتی پاکستان به واکسیناسیون طیور رو آورده و نتیجه هم گرفته اند.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشورافزود ما نیز چاره ای جز انجام واکسیناسیون طیور نداریم .وی درپاسخ سوال روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان که، آیا استانهایی بعنوان پایلوت انتخاب میشوند و پیش بینی موفقیت واکسیناسیون را درکشورچند درصد موفقیت آمیز ارزیابی میکنید گفت، استانهای تهران، البرز، قم وقزوین بعنوان پایلوت انتخاب و درسال اول شروع واکسیناسیون میتوانیم 30 درصد بیماری را درواحدهای صنعتی کنترل نماییم.

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image
مطالب موجود در این دسته‌بندی